Simposi internacional 2023: Llengües del món en societats multilingües. Valors i reptes comuns en l’ensenyament i l’aprenentatge

La presidenta de Linguapax, en el marc del Simposi Internacional 2023 organitzat per Linguapax Àsia: “Llengües del món en societats multilingües. Valors i reptes per a l’ensenyament i l’aprenentatge.” es va reunir amb els membres de la Junta de Linguapax ÀSIA (Biba Jelisava Sethna (Director, Linguapax Asia), John C. Maher (International Christian University), Saburo Aoki (University of Tsukuba), Sachiyo Fujita-Round (Yokohama City University) i Daniel Quintero Garcia (Symposium Chair, International Christian University) per analitzar els projectes en curs, alinear les estratègies i les línies d’acció amb les de Linguapax Internacional i planificar activitats vinculades amb la Dècada Internacional de les Llengües Indígenes impulsada per Nacions Unides i la UNESCO.
En aquest context, es va posar en valor la feina feta per la professora Sachiyo Fujita-Round, de la Yokohama City University respecte de la llengua Myaakufutsu (una de les variants de la llengua Miyakoan) en col·laboració amb les docents de secundària i les famílies per valorar i revitalitzar aquesta llengua. Aquest projecte segueix la tendència de prioritzar projectes de base que impliquen directament les comunitats de parlants interessades en la preservació de les seves llengües i es va presentar al Simposi.

També es va acordar que Linguapax Àsia proposaria nous membres tant per a la seva Junta com per al Comitè Assessor de Linguapax que representessin llengües d’altres territoris més enllà del Japó i que incorporessin altres perspectives sobre la valoració i preservació de la diversitat lingüística mundial. Els assistents al Simposi, que van valorar molt positivament l’oportunitat i la qualitat de les intervencions, es van mostrar molt interessats per l’acció de Linguapax a nivell internacional i van expressar el seu interès per formar part i participar d’aquesta organització.

 

Share