Linguapax Internacional és una organització no governamental dedicada a la valoració i protecció de la diversitat lingüística mundial

Valors

Linguapax afirma que les llengües expressen el ric pluralisme cultural de l’espècie humana i que la seva preservació és una contribució fonamental a la pau i la comprensió internacional.

Linguapax afirma que totes les llengües són iguals en dignitat més enllà de les diferències entre comunitats lingüístiques en els aspectes demogràfics, polítics, econòmics i jurídics i que totes les llengües són patrimoni de la humanitat.

Linguapax afirma que l’educació multilingüe és una opció necessària en un món afectat per processos de globalització i que afavoreix tant el desenvolupament psicològic de les persones com el progrés econòmic, social i sostenible de les comunitats.

Objectius

Linguapax va ser creada per la UNESCO l’any 1987. Actualment és una organització no governamental que té la seva seu a Barcelona des de l’any 2001. Compta amb ajudes de les institucions públiques i privades de Catalunya i funciona com una xarxa internacional amb tres objectius:

  • Promoció, coordinació i difusió de la recerca en el camp de la sociolingüística mitjançant la col·laboració entre acadèmics, experts, funcionaris governamentals i internacionals, educadors, periodistes i activistes a favor dels drets lingüístics.
  • Assessorament i acompanyament dels processos ideològics, polítics i legislatius favorables a la protecció de la diversitat lingüística i a programes de millora o revitalització de comunitats lingüístiques concretes.
  • Foment d’una educació multilingüe que inclogui les llengües locals, les llengües nacionals i les llengües internacionals mitjançant iniciatives de formació del professorat, de renovació de les orientacions i mètodes pedagògics i de creació de materials didàctics.
Share