Mònica Pereña i Pérez, presidenta

Formació

  • Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l’any 1985.
  • Suficiència investigadora. Programa de doctorat “Literatura catalana contemporània: de la teoria a la pràctica”.  Universitat de Barcelona, 1989-1991.
  • Diplôme d’études françaises, Universitat de Toulouse-Le Mirail, gener de 1981
  • Diplôme supérieur pour l’enseignement du français à l’étranger, Universitat de Toulouse-Le Mirail, març de 1982
  • Programa “The Language, Equity, and Educational Policy (LEEP)” de la School of Education de la Universitat de Stanford, CA, 2009-10. Visitant.

Experiència professional

  • Actual: subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
  • 1997-2010: cap del Servei de Recursos Lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística.
  • 1987-1997: responsable de formació lingüística de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
  • Professora de llengua i literatura a primària i secundària.

 

contacte: mperenya@linguapax.org

 

Share