Imatge de Maite Melero

Maite Melero, doctora en Lingüística Computacional i experta en Traducció Automàtica,  treballa com a investigadora sènior al Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona (BSC). Compta amb una llarga experiència en l’àmbit de les tecnologies lingüístiques, tant en el sector industrial (Microsoft) com en la investigació (Universitat Pompeu Fabra i Centre d’Innovació Barcelona Media). Ha assessorat el Parlament Europeu sobre la situació de les llengües europees davant els reptes de la digitalització i actualment assessora la Secretaria d’Estat per a l’Avanç Digital (SEAD) en el desplegament del Pla d’Impuls a les Tecnologies de la Llengua. Els seus interessos personals giren al voltant de la diversitat lingüística i l’accés a la tecnologia de les llengües no hegemòniques.

Share