Emili Boix-Fuster és actualment catedràtic a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Ha estat president de la Societat Catalana de Sociolingüística i actualment hi dirigeix la revista Treballs de Sociolingüística Catalana.

Publicacions

A part de diversos articles, ha publicat

  • Triar no és trair. Llengües i identitats en joves de Barcelona (1993),
  • ¿Una lengua, un estado? (amb Albert Bastardas) (1994),
  • Els futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d´estat (2008),
  • Català o castellà amb els fills. La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona  (2009),
  • Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan (amb Miquel Strubell) (2011),
  • Les llengües al sofà. El bilingüisme familiar als països de llengua catalana (amb Rosa Mari Torrens) i
  • Civisme contra cinisme. Llengües per a viure i conviure (2012).
  • Ha tingut cura de Urban Diversities and Language Policies in Medium-sized Linguistic Communities, de propera aparició.
Share