Linguapax Internacional és una organització no governamental dedicada a la protecció i revitalització de la diversitat lingüística mundial i en favor del diàleg i la pau 

  • Treballa a favor de l’harmonia entre les comunitats lingüístiques com a motor del diàleg intercultural i la pau 
  • Promou l’educació plurilingüe i en el multilingüisme 
  • Coopera internacionalment a favor dels drets culturals i lingüístics. Participa en programes de revitalització lingüística 
  • Investiga i fomenta l’estudi de la sensibilitat política i les ideologies sociolingüístiques en relació a la diversitat lingüística. 
  • Potencia formes i pràctiques culturals noves sorgides de les interaccions lingüístiques. Treballa per  la presència i l’accés digital de totes les llengües. 
  • Fomenta els valors de la diversitat lingüística a través de campanyes de sensibilització i publicacions.  Imparteix formació especialitzada. 
  • Atorga anualment el Premi Internacional Linguapax en reconeixement de persones o col·lectius que promouen la diversitat lingüística i/o l’educació multilingüe. 
  • Treballa amb una xarxa de delegacions a tots els continents i té la seu central a Barcelona 


El president de l’IEC i la presidenta de Linguapax subscriuen, el maig de 2019, un acord marc de col·laboració mitjançant el qual l’associació es compromet a col·laborar, atesa la coincidència d’objectius, amb la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural i, si escau, amb la Secció Filològica i amb les altres seccions i societats vinculades a l’IEC, a través del desenvolupament de projectes i activitats relacionats amb els seus objectius constitutius.

A través d’aquest acord s’estableix també que Linguapax desenvoluparà preferentment les seves activitats de secretaria i tresoreria a les instal·lacions de I’IEC, el qual cedeix l’espai adequat a l’edifici del carrer Maria Aurèlia Capmany, 14-16, 08001 Barcelona.

 

 


Més informació a:  Memòries d’activitat,  estatuts de l’entitat

Activa’t per les llengües! 

Fes-te’n soci 

Share