Educació plurilingüe i en multilingüisme. Educar la ciutadania en una versió contemporània del “cosmopolitisme” (noció que provoca diversos tipus de controvèrsia) fonamentat en múltiples competències pròpies de la ciutadania global tenint present el programa de la UNESCO, Global Citizenship Education. Aquest repertori inclou necessàriament no només el coneixement instrumental de diverses llengües (noció tradicional i restrictiva de la poliglòssia), sinó un procés de sensibilització en la diversitat d’ideologies lingüístiques (representacions i experiències de la llengua) i comunicatives del món i en com aquestes informen diversos vectors de la cultura.

Arxiu

 

 

En curs

Share