Diagnòstic sobre l’evolució de la sensibilitat política i les ideologies sociolingüístiques relatives a la diversitat cultural i lingüística. Anàlisi crítica de com aquest moviment de sensibilització i activisme ha anat en paral·lel amb els moviment de protecció de la biodiversitat (ecologisme),  dels drets humans emergents (drets culturals i lingüístics), etc.

En curs

Informe sobre el moviment en favor de la diversitat lingüística posat en perspectiva. En el context de diverses històries: dels moviments de sensibilització, de la història de la cultura, de la història dels drets i la imaginació política.

Share