Al desembre de 2016 es va presentar a Sant Sebastià el Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics, que s’ha treballat i contrastat durant mesos amb experts internacionals i agents de la societat civil.


Les entitats internacionals ECMI, ELEN, LINGUAPAX International, PEN International, CIEMEN i UNPO s’han associat a Kontseilua per conformar l’equip promotor d’aquest protocol, originalment concebut com una cimera sobre la diversitat lingüística a Europa en el marc de Donostia 2016, Capital Europea de la Cultura.
El projecte ha comportat a un ampli procés de debat i consens entre experts i agents que treballen al voltant de les llengües i els drets humans. El resultat d’aquest procés pren la forma d’un protocol que disposa una sèrie de mesures essencials per garantir els drets lingüístics de tot grup o comunitat. Qualsevol persona o associació que treballi aquests temes pot utilitzar aquesta valuosa eina.
Els promotors i organitzadors entenen aquest procés com una aportació per aprofundir en la convivència entre les i els ciutadans. Es tracta, doncs, del resultat de l’apoderament de les comunitats lingüístiques i els agents socials que advoquen per la igualtat lingüística.

Entre els objectius d’aquest procés, s’han esmentat els de garantir la diversitat lingüística i el desenvolupament de les llengües; reivindicar que són pilars fonamentals per a la convivència i la pau; crear una eina eficaç en favor de la igualtat entre llengües i per al desenvolupament d’aquelles llengües en situació de desavantatge; mostrar les comunitats lingüístiques com a subjectes d’aquest procés i reivindicar que la societat és la garant d’aquesta gestió justa; finalment, que la Capitalitat Europea de la Cultura de Donostia / Sant Sebastià sigui un important fita en aquest procés.
european language diversity summit taula rotonda
El protocol es durà a fòrums i instàncies internacionals i es crearà una dinàmica de relacions que quedarà a disposició d’institucions de múltiples identitats com a regulador del compromís que han adquirit en favor de la diversitat lingüística.
Share

Deixa un comentari