Explorar vies per manifestar la relació entre diversitat lingüística i pau (d'acord amb el mandat fundacional), i aportar perspectives actualitzades sobre què impliquen aquests dos termes i quin és el potencial de la seva acció conjunta.

 


Espais geopolítics i llengües. Ordre comunicatiu holístic

Projecció:

  • Treballar en cooperació amb les comissions de multilingüisme/ diversitat lingüística d’OOII (UE, Consell d’Europa, ONU) en diàleg amb les xarxes internacionals que tenen el seu Secretariat a Barcelona (CGLU, Metropolis, AICE).
  • Diversitat lingüística i globalització. Debat al voltant del futur de la diversitat lingüística i les llengües franques en relació amb l’entorn d’alta connectivitat.
  • El multilingüisme urbà.

Arxiu

  • Diversitat lingüística i cultural: un patrimoni comú de valor inestimable. A Barcelona es parlen llengües d'arreu del món: valorem-les
    com una riquesa i com una oportunitat. Informe (2019)
  • Missions d'assessorament en polítiques lingüístiques
  • Trobada de Linguapax Afrika "La gestió de la diversitat lingüística a les ciutats africanes" (2009)
  • Número del Linguapax Review "La gestió del multilingüisme en context urbà" (2014)
  • Informe sobre el paper de les llengües en l'agenda urbana actual per Vicent Climent (2018) presentat en el marc de la trobada #Linguapax 18. Vegeu el video de la sessió.

En curs

 


Cooperació Internacional en drets culturals i lingüístics

Continuació de les accions vinculades amb el Protocol de Donostia signat el 18 de desembre de 2016 en cooperació amb la xarxa internacional d'entitats signatàries  del Protocol

Arxiu

En curs

 


Preservació i revitalització lingüística

Articulació de dinàmiques entre llengües de la immigració i llengües indígenes. Per via de la xarxa de delegacions  Linguapax, amb projectes en el terreny arreu del món, i de projectes sobre ciutats multilingües. Efectes de retroalimentació (difusió entre comunitats immigrades de projectes de revitalització lingüística promoguts per les delegacions de Linguapax).

Arxiu

En curs

Share