cobertaDefensem_catDefensem els drets lingüístics – El Manifest de Girona

És un nou projecte pedagògic adreçat a l’alumnat de cicle superior de primària i ESO que convida a reflexionar al voltant de la diversitat lingüística i cultural que hi ha al món i prendre consciència de la necessitat de respectar totes les llengües. Les activitats es basen en els deu punts del Manifest de Girona promogut pel PEN Internacional l’any 2011 i que recull els valors defensats per la Declaració Universal de Drets Lingüístics, proclamada a Barcelona al juny de 1996. Aquest material s’ha traduït a l’anglès, al castellà i al francès, per poder ser treballat a les aules de llengües estrangeres, i també per tal que lectors d’altres països se’n inspirin i completin les activitats i les adaptin a les seves pròpies llengües i cultures. (80 pàgines).

ConConstruïm pau a la Mediterraniastruïm Pau al Mediterrani a través de les llengües

Material pedagògic editat per Linguapax-Centre UNESCO de Catalunya i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en cinc llengües (castellà, català, anglès, francès i arab). S’adreça a estudiants d’educació secundària. Cadascuna de les 15 activitats proposades forma part d’un recorregut que passa per 14 ports i indrets del Mediterrani, i en què es destaca la riquesa de la diversitat lingüística, religiosa i cultural, tot afavorint la interacció entre educació intercultural, respecte dels drets humans i valors de la pau.

Imatges i estereotips

Aquesta unitat didàctica ofereix al professorat un instrument útil per traslladar a l’aula l’educació en favor del multilingüisme, la pau i el desenvolupament. Imatges i estereotips planteja una reflexió concreta sobre les imatges, estereotips i etiquetes que posem al món que ens envolta a través d’exercicis per a l’alumnat en català, castellà, anglès i francès. 70 pàgines.

Quan viatjar no és un plaer

Aquesta unitat didàctica aborda concretament una qüestió d’actualitat com és la immigració i ho fa des d’una perspectiva lingüística i de les ciències socials, alhora que promou el coneixement des nouvinguts destacnat valors de respecte entre totes les cultures que conviuen a l’escola. Text bilingüe català i castellà. 74 pàgines.

nosaltresNosaltres també en tenim – Aproximació a la Convenció dels Drets de l’Infant

Aquest material ha estat concebut com una manera lúdica d’apropar la Convenció dels Drets de l’Infant a l’alumnat de primària. Ens ha d’ajudar a tots plegats a recordar la importància d’una qüestió tan cabdal com és el benestar dels nens i nenes d’arreu del món. Comporta 12 capítols agrupats sota els drets a la supervivència, els drets al desenvolupament, els drets a la protecció i els drets a la participació. Cada capítol inclou una narració d’introducció, informació referida al contingut del dret presentat, fets i dades curiosos per ajudar a reflexionar, activitats i instruccions d’ús. 125 pàgines.

Altres materials pedagògics editats per Linguapax no estan disponibles actualment en format pdf.

Share