Tots som diferents

L’any EPSON MFP image2006, Linguapax va publicar el llibre Tots som diferents, un recull de textos normatius de la UNESCO sobre diversitat cultural i lingüística, concretament la Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural, la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i la Convenció sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, en un volum multilingüe (català, castellà, anglès i francès). Els textos venien acompanyats d’un article d’Isidor Marí Mayans sobre “Les actuacions de la UNESCO envers la diversitat lingüística: una perspectiva catalana” i d’una reflexió d’Anastàsia Monjas titolada “Perspectiva sobre els instruments normatius de la UNESCO en matèria de protecció de la diversitat cultural i del patrimoni immaterial.

Tots som diferents, 2006, 366 pàgines – Angle Editorial. ISBN: 84-96521-16-8  / 9788496521162


L’any 2004, Linguapax va coordinar la traducció al català, al kurd, al calmuc i al tàtar de Crimea, de diverses recomanacions de l’OSCE.

Recomanacions de Lund

Recomanacions de Lund sobre la participació efectiva de les minories nacionals en la vida pública (1999)

Hi ha també traduccions de les recomanacions de Lund disponibles al lloc web de l’OSCE. (21 llengües)

Recomanacions d’Oslo

Recomanacions d’Oslo sobre els Drets Lingüístics de les Minories Nacionals (1998)

Hi ha altres traduccions de les recomanacions d’Oslo disponibles al lloc web de l’OSCE (20 llengües)

 Recomanacions de la Haia

Recomanacions de la Haia sobre els Drets a l’Educació de les Minories Nacionals (1996)

Hi ha altres traduccions de les recomanacions de la Haia disponibles al lloc web de l’OSCE (22 llengües)

Share