Durant les últimes dècades, cada cop que hem volgut mirar les llengües des d’una perspectiva mundial, tot sovint hem polaritzat el debat entre dos grans temes :

 • Com preservar i revitalitzar la diversitat lingüística del món, amenaçada de desaparèixer en gairebé el 90 % al llarg d’aquest segle;
 • Com assolir unes condicions  òptimes de comunicació en el món globalitzat, qüestió generalment decantada bé en la controvèrsia sobre els efectes de subordinació provocats per les llengües franques internacionals, o bé, més recentment, en el to més optimista de les tecnologies de la informació (amb  les noves fronteres que aquestes obren, contínuament, per a la comunicació humana).

En quin punt ens trobem després de més de dues dècades de sensibilització sobre el valor de la diversitat lingüística?

Quin és el nivell de coneixement i sensibilització de la població mundial sobre el patrimoni lingüístic humà?

Quin futur podem esperar de les tendències actuals en el tractament de la diversitat lingüística?

Els paisatges lingüístics del món estan avui en flux permanent. Com afectaran els escenaris emergents de la comunicació humana la nostra concepció i experiència de les llengües? És l’anglès, atès aquest nou context, l’última llengua franca?

Com podem passar dels debats previs, i del paradigma sociolingüístic que duen implícit, a la integració activa de les llengües del món en la imaginació del món? Com diu M.L. Pratt, “He començat a sospitar que l’absència de reflexió sobre les llengües és una condició de possibilitat per als creadors-de-coneixement de la globalització, el silenci fundacional que permet imaginar la globalització tal com s’està imaginant” (“Travelling Languages: Toward A Geolinguistic Imagination,” 2013).

Després de tres dècades treballant per a la revitalització lingüística i la promoció del multilingüisme, i tenint sempre present que hi ha maneres diverses de concebre i viure la diversitat arreu del món (Lachman Khubchandani), Linguapax proposa un debat sobre aquests temes essencials. Per què? Per revisar i, si escau, actualitzar vells supòsits. Per no parar d’explorar, en qualsevol cas, maneres d’optimitzar el nostre treball a favor de les llengües.

 


Programa

8.30h: Acreditacions

9.00h: Inauguració oficial

 • Mònica Pereña, presidenta de Linguapax.
 • Representants de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

9.25h: 30 Anys de Linguapax

 • Fèlix Martí, cofundador de Linguapax.
 • Irmgarda Kasinskaite-Buddeberg, Divisió de Societats del Coneixement, Sector de la Comunicació i la Informació, UNESCO.
 • Vigdís Finnbogadóttir, expresidenta d’Islàndia, Ambaixadora de Bona Voluntat de la UNESCO per les llengües, presidenta honorària del Comitè Científic de Linguapax, presenta el Centre Internacional Vigdís per al Multilingüisme i la Comprensió Intercultural (Centre UNESCO de Categoria 2, Reykjavík).

10.15h: Presentació de la jornada

 • Alícia Fuentes-Calle, directora de Linguapax.

10.35h: Pausa cafè

11.00h: Les dues mirades més freqüents sobre la diversitat lingüística mundial. Situació actual i prospectiva:

 • Presideix: Emili Boix, professor de sociolingüística al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat de Barcelona, membre de la Junta de Linguapax
 • Peter Austin. Department of Linguistics, SOAS, University of London. Engaging revitalisation: academia and beyond. (Implicar-se amb la revitalització: a l’acadèmia i més enllà).
 • Nicholas Ostler. Acadèmic, escriptor, president de la Foundation for Endangered Languages. Linguae francae vis-à-vis contemporary geocultural contexts and communication environments. (Linguae francae davant dels contextos geoculturals i de comunicació contemporanis)
 • Torn de preguntes

13.00h: Pausa

Visita al Recinte Modernista de Sant Pau (inscripció tancada – llista d’espera)

15.30h: Human Linguistics

 • Presideix: Miquel Strubell, sociolingüista, membre de la Junta de Linguapax, president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana.
 • Sinfree Makoni, Pennsylvania State University.
 • Torn de preguntes

16.30h: Escenaris emergents en la comunicació humana: Quines noves formes, representacions i experiències de les llengües?

 • Presideix: Xavier Vila, professor titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat de Barcelona.
 • Kamran Khan. Universitat de Lleida, The responsibilisation of citizenship: monolingual tests and multilingual citizens. (La responsabilització de la ciutadania: proves monolingües, ciutadans multilingües)
 • Eddie Avila. Rising Voices (Global Voices). Language and knowledge diversity in the digital media: How indigenous digital activists are leveraging the internet to revitalize their native languages. (Com els activistes digitals indígenes revitalitzen les seves llengües a través d’Internet)
 • Susan C. Herring. School of Informatics and Computing, Indiana University Bloomington. Emergent forms related to digital, computer-mediated communication. (Formes emergents relacionades amb la comunicació digital i computacional)
 • Torn de preguntes

18.30h: Espectacle musical a càrrec de De Calaix

19.00h: Lliurament del Premi Internacional Linguapax 2017 a Matthias Brenzinger

 • Mònica Pereña, presidenta de Linguapax.
 • Felip Roca, Ajuntament de Barcelona,  Relacions internacionals i cooperació
 • Glossa a càrrec de Bernd Heine, Universität zu Köln.
 • Glossa a càrrec de M. Carme Junyent, Universitat de Barcelona, directora del GELA.
 • Matthias Brenzinger, director de CALDI, Centre for African Language Diversity, University of Cape Town.

20.00h: Final de la jornada, copa de cava.


Galeria de fotografies

 


Vídeos

Disponibles en el nostre canal de Youtube o a través de la nova edició del Linguapax Review 2017


Share