Presentació

La preservació de la diversitat ha esdevingut una preocupació àmpliament compartida per investigadors, polítics i líders de diferents comunitats lingüístiques arreu del món. Algunes previsions indiquen que de les sis mil llengües parlades actualment se’n poden perdre més de la meitat durant el segle XXI. Les polítiques lingüístiques tenen una gran influència en la vida de les llengües i s’han d’analitzar els seus aspectes teòrics i pràctics. També s’han d’avaluar els nous factors culturals, socials, polítics, econòmics i tecnològics que, a escala planetària, condicionen la diversitat lingüística. Més de 230 investigadors, agents socials, tècnics lingüístics i gent implicada en el foment i ús de les llengües van participar en els debats proposats en el marc d’aquest Congrés Mundial de Polítiques Lingüístiques organitzat per l’Institut Linguapax, en col.laboració amb el Govern de Catalunya, el de les Illes Balears, la Fundació Cultura de Paz i el Forum 2004. El Congrés es va celebrar a Barcelona entre els dies 16 i 20 d’abril 2002 a l’edifici del World Trade Center de Barcelona i es va estructurar al voltant de sis conferències plenàries i de cinc tallers simultanis, les conclusions dels quals es van presentar en la sessió de clausura.

Podeu descarregar el document pdf del programa del congrés


Recull de ponències o resums

 

Introducció de Fèlix Martí (President de l’Institut Linguapax)

Sessió inaugural

Missatges de  Koichiro Matsuura (UNESCO) i John Packer (OSCE)

Sessió informativa

“El model català de política lingüística” de Lluís Jou, Director General del Departament de Política Lingüística de Catalunya

Conferències plenàries

 • Albert Bastardas ‘Política lingüística mundial a l’era de la globalització: intercomunicació i diversitat des de la teoria de la “complexitat”‘
 • E. Annamalai ‘Language policies in multilingual societies’
 • Tove Skutnabb-Kangas ‘Language policies and education: the role of education in destroying or supporting the world’s linguistic diversity’
 • Lahman Khubchandani ‘Demographic imperatives in language planning’
 • Emmanuel Emenanjo ‘Language policies and cultural identities’
 • Peter Mühlhäusler ‘Theoretical approaches to language planning

 

Taller 1

Les legislacions lingüístiques i la seva aplicació. Les lleis lingüístiques i altres textos legals com a instruments de foment de les llengües: elaboració, aplicació i seguiment

 • Jean-Claude Corbeil ‘Les législations linguistiques et leur application”
 • Virginia Unamuno ‘La Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries i la legislació lingüística: de la incidència formal a la incidència pràctica.
 • Zeynep Beykont ‘English Only Laws in the US’
 • Aleksandra Gjurkova ‘Language policy and minority language issues: An interactive relation’
 • Tamara Borgoyakova ‘Language law in Russia: models of implementation in Tyva and Khakassia’
 • Robert Dunbar ‘Minority language legislation and rights regimers: a typology of enforcements mechanisms’
 • Miyawaki Hiroyuki ‘Colonial language policy and their effects’
 • Paula Kasares ‘Cinco estatus diferentes para la lengua vasca y los derechos lingüísticos’
 • Alfred Matiki ‘Language planning and linguistic exclusion in the legislative process in Malawi’
 • Angel Pachev ‘Europeanisation trends and linguistic diversity’
 • Uldis Ozolins ‘Post-imperialist language situations: The Baltic States’
 • Snezana Trifunovska ‘International legal aspects of protection of minority languages in Europe’

Taller 2

La gestió de la diversitat lingüística a les grans ciutats. La gestió de la diversitat lingüística als grans centres urbans a fi i efecte de garantir el manteniment d’aquesta diversitat i d’evitar l’aparició de tensions i conflictes lingüístics.

 • Joan Rubin ‘From Assimilation Toward Accommodation in Montgomery County’
 • Ignace Sanwidi ‘La gestion de la diversité linguistique dans les grandes villes subsahariennes’
 • Anxo Lorenzo ‘Modelo de política y planificación lingüística desarrollado en Galicia para la revitalización social de la lengua gallega’
 • Trillos y Etxebarria ‘Política lingüística y realidad sociolingüística en el caribe colombiano’
 • Raymond Renard ‘La politique linguistique de l’Organisation Internationale de la Francophonie dans son “espace francophone”‘
 • José Antonio FloresFarfan ‘Language revitalization and development in Mexico. The case of Mexicano’
 • Davyth Hicks ‘Scotland’s linguistic landscape: The lack of policy and planning with Scotland’s place-names and signage’
 • Karita Laisi ‘Comparing the language policy change in Guatemala and Ethiopia’
 • Nijolé Merkiené ‘Language planning and practice: The Lithuanian model’
 • Leyla Dodykhudoeva ‘The sociolinguistic situation of the Autonomous Region of Gorno Badakhshan’Tariq Rahman
 • Tariq Rahman ‘Language teaching and power in Pakistan’
 • J. Smolicz, I. Nical and M.J. Secombe ‘Assimilation or Pluralism ? Changing Policies for Minority Languages Education in Australia and the Philippines
 • Albert Fabà, Noemí Ubach, Pilar López, Alfred Castells, Mercè Romagosa (Consorci per a la Normalització Lingüística) i Joan Solé (Direcció General de Política Lingüística) (Comissió Ofercat) ‘Tarragona, Santa Coloma de Gramenet i Manresa: tres ciutats, tres models del procés de normalització lingüística a Catalunya?’
 • Janis Valdmanis ‘Relevance of economic factor in language policy in major cities of Latvia’

Taller 3

Models de polítiques lingüístiques: estudis de cas. L’estudi de models concrets i de les experiències més reeixides en el camp de la política lingüística, amb la corresponent avaluació lingüística d’acord amb criteris de cost-efectivitat.

Taller 4

El paper de la societat civil en els processos de política lingüística. La participació efectiva de la societat civil (organitzacions cíviques, ONG, etc.) en el disseny, l’elaboració, l’aplicació i el seguiment de les polítiques lingüístiques.

 • Bojan Brezigar ‘Role of civil society and NGOs to promote minority languages’
 • Dennis Cunningham ‘Civil society and language policy: A role for associations’
 • Alie van der Schaaf ‘Developments in bilingual education in Europe’
 • Kara Brown ‘Between two Unions: The revival of Võro in Post-Soviet and Pre-European Estonia’
 • Malika Ahmed Zaid ‘La dynamique associative de Kabylie pour le devéloppement de la langue berbère’
 • David Ferguson ‘Practical and theoretical difficulties for NGO action for language equality in a European perspective’Carmen López
 • ‘Participación indígena en la implementación de políticas lingüísticas en la educación: una experiencia con comunidades guaraníes bolivianas’
 • Joe Mac Donnacha ‘Power differentials in language planning’
 • Angéline Martel ‘De/constructing with global paradigms. On governance, democracy and policies for language communities.
 • Joxe Jabier Iñigo ‘El acuerdo Bai Euskarari: (Sí a la lengua vasca) como experiencia de implicación de los agentes sociales en la normalización de la lengua’
 • Miquel Martí ‘Gestió de la diversitat cultural i lingüística en l’educació’
 • Martha Muntzel ‘Educational philosophy and minority languages’
 • Mary McGroarty ‘Niches for minority language use: What does civil society support?
 • Vicent Romans ‘Escola Valenciana. Federació d’associacions per a la llengua’

Taller 5

Les noves tecnologies de la informació i les llengües de demografia petita i mitjana. El repte de les noves tecnologies i la producció de recursos lingüístics per a la promoció de la diversitat lingüística i la cultura de la pau.

 • Diana Rumpite ‘Teamwork in Virtual Environments – Effective Approach in Language Learning’
 • Bernard Salvail ‘La francisation des technologies de l’information au Québec. Une intervention à succès variable’
 • Gotzon Egia ‘Las ventajas de ser pequeño: notas sobre la presencia de la lengua vasca en Internet’
 • Éda Heloisa Pilla ‘Por una política lingüística para el portugués contemporáneo de Brasil’
 • Joan Martí i Castell ‘La diversitat lingüística en la societat de la informació’
 • Olga Kazakievitch ‘A sounding dictionary of an endangered language’
 • Miquel Strubell i Marta Torres ‘El projecte Atlantis: recursos vinculats a les noves tecnologies per a les llengües minoritzades de la UE’
 • Monica Ward ‘Using new technologies to produce language material for minority and endangered languages
 • Victor Montviloff ‘Meeting the challenges of language diversity in the information society’
 • Pamela Nuñez ‘Cómo ayudan las nuevas tecnologías a proteger las lenguas minoritarias’

Conclusions

Taller 1, moderat per Jean-Jacques Van Vlasselaer
Taller 2, moderat per Mohamed Miled
Taller 3, moderat per Marc Leprêtre
Taller 4, moderat per Björn Jernudd
Taller 5, moderat per Irmela Neu

 

Fotografies

Podeu veure algunes fotografies del Congrés en aquesta galeria.

 

 

Share