Clarobscurs en la revitalització lingüística de l’hñähñú de la vall de Mezquital

Tesi de màster en antropologia presentada per Itzel Vargas García. Publicada per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Facultat de Filosofia i Lletres, Mèxic, DF, novembre del 2014. Aquest treball de recerca ha guanyat el Premi “Noemí Quezada” 2015 a la millor tesi de màster sobre pobles otopame.

El treball aborda, des d’una perspectiva crítica, les accions dutes a terme davant la situació actual de les llengües amenaçades en el context mexicà. Aquesta investigació pretén contribuir a la revitalització, manteniment i desenvolupament lingüístic i cultural de les llengües indígenes del país, tot centrant l’atenció en la llengua  hñähñú de quatre comunitats de la vall del Mezquital, a l’estat d’Hidalgo. Analitzant i explicitant les diverses dificultats, així com el paper que hi juguen els diversos actors involucrats en els processos de revitalització de l’hñähñú.

Així, aquesta investigació construeix ponts entre disciplines socials diverses com ara l’antropologia lingüística, la revitalització lingüística i la didàctica de llengües i cultures, mitjançant la implementació d’una metodologia novedosa d’investigació coparticipativa. Planificada en base al foment d’estratègies socioafectives i en el desencadenament de competències culturals i interculturals, estimulant in situ la revaloració de les pràctiques minoritzades (com ara l’ús de la llengua indígena) a través de jocs, tallers i materials lúdics que impulsen des de reflexions metalingüístiques fins a la creació de “comunitats de pràctica” enfocades en l’aprenentatge de l’hñähñú en contextos extraescolars.

La tesi està estructurada en cincs capítols, a partir dels quals va ser possible observar, analitzar, incidir i mostrar els processos sociolingüístics i socioculturals específics del context otomí de la vall del Mezquital, proposant un model d’intervenció didàctic que intenta partir des de les bases comunitàries per promoure científicament el respecte, coneixement, reconeixement, la pràctica i la tolerància de la diversitat lingüística i cultural.

Share