2013: Ledikasyon pu Travayer

linguapax-grnw-diskur-lptLedikasyon pu Travayer (crioll mauricià per “Educació dels Treballadors”) és una associació independent creada el 1976 per promoure les llengües maternes de l’Illa Maurici, el crioll mauricià i el bhojpuri, i promoure l’educació plurilingüe basada en la llengua materna.

A causa d’haver estat primer una colònia francesa i més tard una colònia britànica, la llengua oficial en aquest estat de l’Oceà Índic és l’anglès i la llengua de l’elit (és a dir, de la plantocràcia del sucre i dels intel·lectuals urbans) és el francès, encara que l’últim cens (2011) mostra que el 84 % dels ciutadans només parlen crioll a casa, mentre que el 5,3 % dels ciutadans només parlen bhojpuri.

Durant els primers 25 anys de la seva existència, Ledikasyon pu Travayer va concentrar la seva lluita en la promoció del crioll i en l’obtenció del seu reconeixement oficial, tot destacant una sèrie d’arguments, com ara el fet que els infants de famílies més pobres de fet estan en desavantatge a l’escola, o que la capacitat de la població per aconseguir una bona feina es veu minvada, que els nivells d’alfabetització són molt baixos tot i l’educació gratuïta, o que la democràcia és soscavada per la gestió del país en dos idiomes que no són la llengua materna del 90 % de la població. Posteriorment, fa uns 10 anys, Ledikasyon pu Travayer va reorientar la seva estratègia i posar èmfasi en el dany causat per la política lingüística de l’Estat en el desenvolupament cognitiu dels infants. A la pràctica, Ledikasyon pu Travayer ha dut a terme una campanya permanent que va adoptar tot tipus de formes: peticions a les autoritats, exposicions sobre la història de la llengua materna, fòrums i debats, conferències, col·loquis, campanyes de cartells, cursos sobre com escriure en llengües maternes correctament, distribució de fulletons, cartes de protesta per la repressió de les llengües maternes, manifestacions, cartes a favor de les llengües maternes, i a favor del dret a conservar les memòries d’activitat de les associacions en la llengua materna.

Ledikasyon pu Travayer també ha organitzat, sol o conjuntament amb municipis, celebracions del Dia Mundial de la Llengua Criolla (28 d’octubre) des de 1982, i també celebra el Dia de la Llengua Materna cada 21 de febrer des de l’any 2000, any de la seva creació. Ledikasyon pu Travayer va ser guardonat amb el Premi Mundial d’Alfabetització de la UNESCO el 2004 pel seu programa d’alfabetització d’adults que posa l’èmfasi en les dones, en el respecte pel context cultural i en l’ús de les llengües maternes. L’organització també ha produït, imprès i distribuït llibres, entre ells el primer diccionari de crioll mauricià, així com altres materials impresos per a l’alfabetització en crioll, o altres materials de lectura general en les llengües maternes. Per tal de fomentar la producció literària, Ledikasyon pu Travayer també ha organitzat cinc edicions d’un premi literari. Tot i que el crioll i el bhojpuri han fet un enorme progrés l’any 2012, quan per primera vegada l’Estat va reconèixer oficialment les llengües maternes, i que el crioll, i en menor mesura el bhojpuri, es van introduir a les escoles primàries públiques, encara hi ha amenaces i reptes importants, com la introducció del crioll com a llengua d’ensenyament a les escoles i com a llengua oficial al Parlament, a més de anglès. 

Vegeu el missatge de felicitació del president de Linguapax als guardonats: https://youtu.be/yUxVACgOlwA

Share