2010: ex aequo Miquel Siguan, Robert Phillipson

10_05_21_premilinguapax-043 Miquel Siguan i Soler (Barcelona, 1918-2010) era catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i degà honorari de la Facultat de Psicologia. Era membre de l’Acadèmia Europea, i doctor honoris causa per les universitats de Ginebra, Sevilla, el País Basc i la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat un dels fundadors de l’Institut de Ciències de l’Educació.  Ha dedicat bona part de la seva trajectòria professional a la promoció de l’educació de llengües tot integrant les perspectives filosòfica, psicolingüística i pedagògica, en el marc d’una reflexió i acció que el van portar a fer explícit el potencial de l’educació multilingüe en processos de comprensió intercultural i promoció de la pau. Va ser, per aquesta tasca, un dels inspiradors de la filosofia Linguapax.

10_05_21_premilinguapax-023Robert Phillipson (Anglaterra, 1942) és catedràtic emèrit al departament d’estudis internacionals del llenguatge i la lingüística computacional, a la Copenhagen Business School. És reconeguda internacionalment la seva trajectòria com a activista en la denúncia de l’imperialisme lingüístic, de les relacions entre llengua i poder i de les dinàmiques de dominació/subordinació lingüística. Autor d’una extensa bibliografia sobre drets lingüístics, les seves obres més conegudes són Linguistic Imperialism i English-Only Europe?: Challenging Language Policy.

 

Entrevista feta a Robert Philipson en ocasió de la seva visita a Barcelona per rebre el Premi Linguapax 2010

Share