2005: Maurice Tadadjeu

Maurice Tadadjeu va fer estudis superiors a la Universitat de Georgetown (Washington) i l’any 1977 es va doctorar en Lingüística a la Universitat del Sud de Califòrnia. El professor Tadadjeu ha treballat al Departament de Llengües Africanes i Lingüística a la Universitat de Yaoundé I del Camerun des de 1977. Actualment és president de l’Associació Nacional dels Comitès sobre Llengües del Camerun (NACALCO), una federació d’associacions pel desenvolupament de 74 llengües locals.

És, a més, director del Centre sobre Lingüística Aplicada d’aquesta mateixa associació, fundada a Yaoundé l’any 1996. El professor Tadadjeu s’ha especialitzat en planificació lingüística i ensenyament de llengües maternes i ha estat un dels impulsors del projecte PROPELCA, que des de l’any 1978 ha posat en pràctica amb èxit programes d’educació en llengua materna.

Aquests programes fan servir un model d’educació funcional trilingüe i s’han convertit en un model per a altres països africans. L’any 1998 el professor Tadadjeu va iniciar el projecte BASAL , d’estandardització bàsica per a les llengües africanes no escrites. Fora del món acadèmic, ha estat un panafricanista molt actiu: va crear el primer club nacional de l’Organització de la Unió Africana (OAU) a l’Àfrica i ha publicat diverses obres sobre economia i la integració sociopolítica d’aquest continent. L’any 2001 va ser nomenat delegat general de l’Organització de la Societat Civil Africana (ACSO), que intenta promoure la participació popular de la Unió Africana.

Share