2003: ex aequo Aina Moll, Tove Skutnabb-Kangas

Aina Moll

Aina Moll, nascuda a Ciutadella de Menorca l’any 1930. És llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans (Secció Filològica). Catedràtica de Francès de l’Institut Joan Alcover de Palma, col·laborà en el Diccionari català-valencià-balear, que ha esdevingut una obra de referència indispensable de la filologia catalana, i féu enquestes dialectològiques per a l’Atles lingüístic de la Península Ibèrica. Ha estat directora de les col·leccions de l’Editorial Moll i autora del llibre La nostra llengua a més de publicar centenars d’articles, ponències a congressos, etc. sobre la llengua catalana i la seva normalització. Aina Moll fou Directora General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (1980-1988), el qual va preparar la primera llei de normalització lingüística, i fou coordinadora de la Campanya de Normalització Lingüística de les Illes Balears (1990-1995). És sòcia fundadora de l’Obra Cultural Balear, membre del Consell Social de la Llengua Catalana de les Balears i coordinà l’àrea 1 del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1988) i el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears (1997).

Tove Skutnabb-Kangas

Tove Skutnabb-Kangas és finlandesa i es va doctorar a les Universitats de Hèlsinki i Roskilde, Dinamarca. És una autora prolífica de llibres sobre el bilingüisme, l’educació per a les minories, els drets linguístics i molts aspectes de la política lingüística. Les seves publicacions s’han traduït a 17 idiomes. La seva obra recent més significativa és Linguistic genocide in education – or worldwide diversity and human rights? (2000). Tove Skutnabb-Kangas és vicepresidenta de l’organització Terralingua, a qui va representar a la cimera sobre desenvolupament sostenible de les Nacions Unides celebrada a Johannesburg l’agost de 2002. Ha treballat com a consultora de la UNESCO, per a qui va escriure Sharing a world of difference. The earth’s linguistic, cultural and biological diversity, que es publica en sis llengües al 2003. Ha fet cursos per tot el món i ha col·laborat amb l’Alt Comissionat per a les Minories Nacionals de la OSCE en la preparació de les Recomanacions de La Haia en relació als drets en l’educació de les minories nacionals (1997). Treballa activament amb molts grups lingüístics minoritaris.

Share