Multilingualism in the Andes. Policies, Politics, Power. Presentació del llibre de Rosaleen Howard

Com a resultat del treball al llarg de la seva vida a la regió andina, Rosaleen Howard, en el seu llibre, fa comparacions essencials entre l’Equador, el Perú i Bolívia, on encara es parlen àmpliament quítxua i 

aimara, a més de moltes llengües amazòniques. La política lingüística ha anat evolucionant al llarg de la història colonial i postcolonial, reflectint la relació entre els successius règims governamentals, els moviments socials indígenes i els parlants de les llengües a la base. El multilingüisme s’encreua amb la desigualtat i la injustícia social en molts aspectes i actualment s’està abordant com una qüestió de drets humans.  El passat 23 de març, el llibre de Howard “Multilingualism in the Andes. Policies, Politics, Power”  (Routledge Critical Studies in Multilingualism) va ser presentat a l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Newcastle en format de conversa entre l’autora i el Dr. Josep Cru (Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Newcastle i membre de la junta de Linguapax) juntament amb  l’editora de Routledge Series, la Catedràtica Emèrita Marilyn Martin Jones (Universitat de Birmingham).

 

 

 

 

 

Share