Monogràfic de la Revista de Llengua i Dret amb les ponències del Simposi Linguapax

La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, inclou en el seu número 67 acabat de publicar una secció monogràfica sobre l’estatus jurídic de les llengües en el dret comparat. La secció recull els textos de les ponències presentades en el simposi internacional “Llengües i estatus. L’oficialitat importa?”, organitzat per Linguapax en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a Barcelona, els dies 24 i 25 de novembre de 2016.

En paraules d’Eva Pons, directora de la revista i membre de la junta de Linguapax, “amb l’organització del simposi internacional i la publicació d’aquesta secció monogràfica es compleix simultàniament el mandat fundacional de Linguapax, d’identificar estratègies que facilitin el diàleg i la comprensió entre diferents comunitats lingüístiques, i també el de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, d’estudiar tot allò que incideix en l’estatus jurídic, la difusió i l’ús social de la llengua catalana”.

Vegeu el sumari de la revista d’aquest mes de juny 2017:

Secció monogràfica. Llengües i estatus. L’oficialitat importa?

Eva Pons Parera
1-6
Markku John Rainer Suksi
7-37
Matthias Brenzinger
38-54
Albina Nećak Lük
55-69
Thomas Pace
70-85
Nicolas Schmitt
86-105
Miguel Ángel Verón
106-128

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Vicenta Tasa Fuster, Anselm Bodoque Arribas
129-144
Mireia Tomàs, Carme Bach
145-166

Estudis sobre dret lingüístic

Andrés María Urrutia Badiola
167-185

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Pere Torra Pla
186-200
Josep Capdeferro Pla
201-219
Ángeles Orts Llopis
220-236

Estudis sobre pragmàtica del dret

Maria Ángeles Zarco-Tejada, Antonio Lazari
237-254

Notes i informació

Narcís Mir i Sala
255-263
Manel Domínguez Pallarès
264-278
Fabien Le Bonniec, Pamela Nahuelcheo Queupucura
279-293
Javier Ramia
294-302

Legislació, jurisprudència i documentació

Anna Maria Pla Boix
303-306
Mercè Teodoro i Peris
307-314
Antoni Nadal i Soler
315-324
Fernando Javier García Fernández
325-330
Iñigo Urrutia Libarona
331-345
María del Carmen Bolaño Piñeiro
346-350
Alba Nogueira López
351-356
Anna Maria Pla Boix
357-361
Narcís Mir i Sala
362-364
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
365-368
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
369-381
Roser Serra Albert
382-389

Recensions i notícies bibliogràfiques

Avel·lí Flors-Mas
390-393
Francesc Xavier Vila
394-400
Elena Heidepriem Olazábal
401-423

 

Share