Materials didàctics sobre drets lingüístics en llengües ameríndies

El mes de desembre de 2016 va tenir lloc la signatura del Protocol de Donostia per a la garantia dels drets lingüístics. Era l’últim pas, fins a la data, en la concreció d’un instrument que permetés la implementació específica dels principis i valors que, abans del Manifest de Girona, ja havien estat prefigurats a la Declaració Universal de Drets Lingüístics (Barcelona, 1996).

Linguapax inicia amb aquest projecte un diàleg entre el Protocol de Donostia i contextos extraeuropeus on prevalen dinàmiques alternatives de la diversitat lingüística i, alhora, diferents ideologies lingüístiques.  

En aquesta fase inicial, s’ha convidat a un primer intercanvi entre el Protocol (en particular, el seu nucli de valors) i quatre comunitats ameríndies: cultura i llengua quítxua (Equador), hñahñu (otomí, Mèxic), zapoteca (Mèxic), i cultura i llengua ñegatú (Amazones, Brasil). Es tracta d’un estadi incipient del projecte en què les diverses comunitats conversen amb els plantejaments oferts pel text i elaboren materials per a la seva difusió entre els parlants.

La proposta zapoteca vol desenvolupar un mapa interactiu dels territoris de parla zapoteca fent èmfasi, en primer lloc, en els elements autòctons distintius de la cultura: territori, nom propi de les varietats culturals i factors identitaris distintius (elements com ara la vestimenta o cuina tradicional, sovint objecte de simplificacions folcloristes des de la perspectiva occidental, però consubstancial en la vivència pròpia de la llengua i la cultura comunicativa).

El ñegatú planteja l’elaboració d’una aplicació per a telèfon mòbil que permet la presentació de principis relatius als drets lingüístics i el seu desplegament per mitjans digitals.

El quítxua i l’otomí estan explorant el desenvolupament d’iniciatives anàlogues en format digital.

Aquests elements, en una segona fase de conclusió i finalització de producció, permetran la introducció dels continguts relatius a drets lingüístics en àmbits de formació, d’educació no formal i en formes de lleure autòcton de diverses comunitats lingüístiques com les presentades així com en ecosistemes lingüístics a què Linguapax té accés mitjançant la seva xarxa.

Share