Marja-Liisa Olthuis és la guanyadora del Premi Internacional Linguapax 2020

Darrere els paisatges i la riquesa natural de la ciutat d’Inari, situada al nord-est de Finlàndia, s’hi amaga una llengua que es troba en risc sever de desaparició; el Sami d’Inari. Això no obstant, hi ha una persona que ha aconseguit la revitalització de la llengua i la seva cultura, fet que l’ha convertit en mereixedora del Premi Internacional Linguapax 2020. Ella és la Marja-Liisa Olthuis.


Les llengües Sami            El Sami d’Inari, al número 7

L’agost de l’any 2009, Marja-Liisa va iniciar, juntament amb la universitat, amb un centre d’educació Sami d’Inari i amb associacions Sami d’Inari un programa únic de formació intensiu d’un any complet en llengua Sami d’Inari. Les persones participants van ser escollides amb exigència en funció de les necessitats de la comunitat Sami. Al cap de dos anys, Finlàndia ja havia finançat completament el projecte, que havia estat gratuït per les persones participants, les quals al mateix temps anaven rebent, durant aquell any, el mateix sou que fins llavors havien cobrat a la seva professió anterior.


Marja-Liisa Olthuis

Aquesta formació i els seus resultats els va descriure exhaustivament, juntament amb les persones que també van col·laborar-hi, al seu llibre “Revitalising Indigenous languages. How to recreate a lost generation” (2013) (“Revitalització de les llengües indígenes. Com recrear una generació perduda” (2013).

Sense ella, el Sami d’Inari no tindria parlants infants ni persones adultes a poques dècades vista.  Actualment, hi ha desenes d’infants que tenen la llengua sami d’Inari com a llengua primera o segona, i 450 són el nombre total de parlants d’aquesta llengua. Progressivament, s’està creant un procés de conscienciació sobre la importància de la revitalització de la llengua. Inari viu ara, doncs, un procés de plena transformació.

Share