Linguapax International s’uneix a la xarxa ELEN (European Languages Equality Network), l’organització líder a Europa que treballa per la protecció i la promoció de les llengües europees menys utilitzades

Linguapax s’uneix a la xarxa ELEN (European Languages Equality Network), l’organització líder a Europa que treballa per la protecció i la promoció de les llengües europees menys utilitzades i per garantir la igualtat lingüística donant veu als seus parlants a nivell local, regional, nacional, europeu i internacional.

ELEN representa els 50 milions de persones, el 10% de la població de la UE, que parlen una llengua regional, minoritària o en perill d’extinció. En formen part 174 organitzacions de 25 estats europeus que representen 50 llengües.

ELEN es va crear l’any 2011, després del tancament de l’antiga Oficina Europea de Llengües Menys Usades (EBLUL) en perdre el finançament de la Unió Europea, com una organització de la societat civil, dinàmica i de base que no només substituïa l’EBLUL sinó que potenciava la incorporació d’altres entitats, especialment de l’Europa central i oriental.

Formar part d’aquesta organització permetrà a Linguapax ampliar la seva xarxa i establir una relació directa amb les entitats membres d’ELEN reforçant la seva capacitat d’intervenció a Europa i, sobretot, poder participar directament en les estratègies i accions comunes i conjuntes destinades a la consolidació de la diversitat lingüística i la promoció i la protecció de les llengües no oficials, petites o menys utilitzades a nivell europeu.

D’altra banda, Linguapax actuarà com a divulgador, a nivell mundial, de les pràctiques reeixides respecte de la revitalització lingüística, de l’educació bilingüe/multilingüe o de la gestió del multilingüisme endegades per les organitzacions que formen part d’ELEN de manera que organitzacions d’altres continents les puguin prendre com a exemple i aportarà als membres d’ELEN el coneixement, l’expertesa i les experiències generats en altres territoris.

La incorporació de Linguapax a ELEN es va fer pública en el marc de la seva Assemblea General que va tenir lloc els dies 28 i 29 d’octubre a Cardiff, al país de Gal·les.

A més, Linguapax, a través de la seva presidenta, va participar en la taula rodona sobre la Dècada Internacional de les Llengües Indígenes liderada per la UNESCO juntament amb una representant del comitè d’experts del  Consell d’Europa. En aquesta taula es va discutir el rol de les organitzacions europees en la construcció d’una comunitat global dedicada a la preservació, la revitalització i el suport a les llengües indígenes arreu del món.

Ara, més que mai, és crucial que les organitzacions sumin esforços i tinguin un paper proactiu  en la defensa de la diversitat lingüística i continuïn aprofitant les connexions, els coneixements i l’experiència que tant contribueixen a l’objectiu comú de garantir un futur per a totes les llengües.

Share