Linguapax Àsia publica “Minority Language Revitalization”

Linguapax Àsia publica en edició bilingüe (anglès/japonès) Minority Language Revitalization (Contemporary Approaches), que recull les ponències del simposi sobre Endangered Languages Networking: Values and Benefits for the Future (Setembre, 2014). Inclou la presentació de casos de llengües asiàtiques i del Pacífic: glocalització i revitalització lingüística, educació superior i tolerància de la diversitat, la política educativa de Japó des de la perspectiva d’una llengua amenaçada a l’illa Miyako, revitalització de les llengües Ryukyuan, ainu en internet i aprenentatge comunitari, identificació i situació pràctica de les llengües amenaçades a Xina, xarxes de parlants de llengües amenaçades a Tailàndia.

Share