Linguapax a la Conferència Biannual de la WFATE

160420_MPerenyaLa Federació Mundial d’Associacions per a la Formació del Professorat (WFATE), que fomenta la col·laboració internacional entre les institucions i les associacions per tal de promoure la investigació educativa i el desenvolupament professional del mestre, va celebrar la seva conferència bianual a Barcelona del 20 al 23 d’abril proppassat.

El tema central de la Conferència era “la innovació en la formació del professorat en un context global” i es va debatre al voltant de 15 subtemes.  Efectivament, la formació del professorat ha d’apuntar les habilitats del segle 21 i fins i tot anar més enllà per fer front a les necessitats de la societat del coneixement, i la WFATE, amb aquesta conferència, pretenia contribuir a fomentar la capacitat educativa i cultural per la innovació en tots els nivells educatius i socioeconòmics, a fi de crear un lloc per tothom en la societat del coneixement.

“Multiculturalisme i multilingüisme” va ser un dels subtemes de la conferència, especialment pel fet que la creixent globalització dels nostres sistemes educatius requereix una adequada preparació dels professors per treballar eficaçment amb els estudiants de diversos orígens. I Mònica Pereña, en la seva qualitat de President de Linguapax va ser convidada a introduir el debat sobre les llengües en els sistemes d’educació i el paper de les llengües indígenes, les llengües dels immigrants, les llengües d’ensenyament, i sobre la necessitat d'”establir un model que faci que les nostres escoles siguin inclusives, plurilingües i pluriculturals per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar els conflictes escolars i la marginació social.”

Llegiu el  discurs de Mònica Pereña (en anglès) (pdf)

Share