L’aprenentatge de llengües en un món global

La contribució del sistema educatiu de Catalunya

Joseph Lo Bianco – Mònica Pereña

Dimarts 20 de març de 2018, a les 18h, Sala d’actes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Via Augusta, 202-226 – Barcelona)

A través d’aquest DIÀLEG amb el professor Joseph Lo Bianco es vol reflexionar i debatre sobre les línies estratègiques que, des del Departament d’Ensenyament, s’han anat dissenyant per construir i aplicar un model educatiu plurilingüe i intercultural a Catalunya.

Un model que doni resposta als canvis produïts en els darrers anys en els camps tecnològic, demogràfic, comercial i cultural i als reptes que plantegen des de la perspectiva de l’ensenyament i l’aprenentatge. La globalització i la tecnologia estan modificant contínuament la nostra manera de comunicar-nos, de relacionar-nos i d’aprendre per la qual cosa els nostres alumnes necessiten una competència plurilingüe i intercultural sòlida i eficaç que els capaciti per entendre el món amb més profunditat, per actuar en una societat globalitzada, per interactuar de manera flexible i respectuosa amb persones d’orígens lingüístics i culturals diversos, i per contribuir activament i de manera positiva a la construcció d’una societat cohesionada i plural.

Joseph Lo Bianco és Professor de Didàctica de la Llengua a la Facultat d’Educació de la Universitat de Melbourne i especialista en educació plurilingüe i intercultural. És membre del Comitè Científic de Linguapax i ha dirigit projectes vinculats a la revitalització de les llengües de comunitats indígenes i immigrants, alhora que ha participat en processos de reconciliació i  pau a través de l’educació i ha assessorat diversos governs en aquests àmbits.

L’any 1987 va redactar la llei de política lingüística australiana, base de la primera política lingüística multilingüe en un país de parla anglesa i ha estat assessor i investigador de LUCIDE, Integració i Diversitat per a Europa, un projecte de la Comissió Europea sobre llengües en comunitats urbanes.

La seva veu ens aproximarà a experiències i perspectives diverses que ens permetran contrastar i millorar les nostres.

Mònica Pereña i Pérez, és la presidenta de Linguapax i la Sub-directora general de Llengua i Plurilingüisme de la Generalitat.

Atès que l’aforament és limitat cal confirmar l’assistència a: llip.ensenyament@gencat.cat

 

 

Share