Kathryn Woolard accepta formar part del Comitè Assessor de Linguapax

Kit Woolard, professora emèrita de la Universitat de Califòrnia a San Diego, ha acceptat unir-se al Comitè Assessor de Linguapax que consta de més d’una vintena d’experts internacionals en temes relacionats amb la diversitat lingüística.La professora Woolard, especialitzada en antropologia lingüística,  és una investigadora reconeguda mundialment sobretot per les seves aportacions al camp de les ideologies lingüístiques i ha publicat extensament sobre temes relacionats amb el bilingüisme, les relacions entre llengua i etnicitat i el discurs polític. Entre la seva producció científica destaquen els seus llibres Double TalkBilingualism and the Politics of Ethnicity in Catalonia (1989) i Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia (2016)

L’ experiència de la professora Woolard, que pot apreciar-se en la seva lliçó al MOOC de Linguapax «Diversitat lingüística, per a què?», serà de gran importància per a reforçar i difondre el coneixement de la situació sociolingüística de Catalunya entre les xarxes de Linguapax i l’aplicació del seu treball sobre ideologies lingüístiques a altres contextos de llengües minoritzades al món.

  

Share