Si creus que…

 • la defensa de la diversitat língüística ajuda al diàleg intercultural i la pau
 • l’educació plurilingüe i en el multilingüisme contribueixen a la defensa dels drets culturals i lingüístics al món
 • participar en programes de revitalització lingüística ajuda a millorar les condicions de vida i el benestar de persones i comunitats

Activa’t per les llengües!

Les teves aportacions voluntàries com a individu o entitat són essencials pel sosteniment de les funcions de Linguapax com a organització no governamental

Fes-te’n soci

Categories :

Socis de ple dret

 • Quota anual de soci
 • Participació gratuïta als actes de Linguapax
 • Rebre les publicacions de Linguapax gratuïtament
 • Drets i deures de participació a l’assemblea anual
 • Adhesió individual o com a col·lectiu

Quotes: Regular: 50 euros/any –  Reduïda (estudiants, jubilats, aturats): 25 euros/any –  Entitat: 100 euros/any

*   Altres aportacions: Quantitat voluntària  (Possibilitat de fer aportacions diferents superiors a petició del donant)

Amics

 • Sense quota de soci
 • Rebre informació puntual sobre Linguapax
 • Sense drets i deures de participació
 • Adhesió individual o com a col·lectiu

Suport a projectes Linguapax:

Linguapax dóna la possibilitat de patrocinar projectes concrets mitjançant aportacions econòmiques puntuals o periòdiques. Contacteu amb nosaltres per mail a: linguapax.internacional@gmail.com  (Aviat trobareu informació detallada en aquesta pàgina.)La quota anual es pot abonar per transferència, al número de compte (IBAN): ES07 2100 3642 1022 0016 5958  tot indicant en seu nom i motiu del pagament, o mitjançant aquesta plataforma segura:

 • Quota normal     
 • Quota reduïda      

 

 • Quota institucional

 

Gràcies pel vostre suport!


Linguapax International compleix la nova normativa europea en matèria de protecció de dades personals. Per a més informació vegeu l’apartat “transparència i protecció de dades” . Els usuaris poden en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a:  info@linguapax.org.

 

Share