Fernand de Varennes, nou relator especial de les Nacions Unides sobre Minories

El Consell de Drets Humans de l’Organització de les Nacions Unides a Ginebra acaba de nomenar Fernand de Varennes, Premi Linguapax 2004 i membre del Comitè Científic de Linguapax, al càrrec de Relator Especial sobre   Qüestions Relatives a les Minories.

Aquest mandat de tres anys, que entra en vigor el dia 1 d’agost, el portarà a “fomentar la implementació de la Declaració dels Drets de les Persones que pertanyen a minories nacionals, ètniques, religioses o lingüístiques en el conjunt d’estats membres de les Nacions Unides. Entre d’altres, li pertocarà examinar, supervisar, assessorar i informar sobre la situació dels drets de les minories, si s’escau davant de l’Assemblea General de l’ONU a Nova York. La seva tasca inclou també accions d’investigació, defensa i promoció en diferents països.

Nascut a Nova Brunsvic (Arcàdia), Fernand de Varennes és actualment el degà de la Facultat de Dret de la Université de Moncton (Canadà). Va ensenyar dret durant vint anys a Austràlia, i va treballar en temes de drets de les minories i drets lingüístics a Etiòpia, als Països Bàltics, a Indonèsia, a Irlanda del Nord i altres països. És professor associat al Centre dels Drets Humans de la University of Pretoria (Sud-àfrica) i autor de prop de 200 publicacions editades en una trentena de llengües.

El seus treballs sobre els drets lingüístics, entre els quals destaquen dues obres de referència com Language, Minorities and Human Rights (1996) i  A Guide to the Rights of Minorities and Language (2001) el van fer mereixedor del Premi Internacional Linguapax 2004, conjuntament amb Joshua Fishman. Des de llavors ha continuat col·laborant de prop amb les activitats de Linguapax des del Comitè Científic de la nostra institució, com ara participant en el volum sobre La gestió de la diversitat lingüística i els processos de pau, o lliurant el Premi Internacional Linguapax 2014 a l’Escola Valenciana (foto).

Share