Es reedita, ampliada i corregida, la “Guía de revitalización lingüística: para una gestión formada e informada”

José Antonio Flores Farfán, Lorena Córdova Hernández i Josep Cru acaben de publicar, amb el suport de Linguapax i la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, la versió ampliada i corregida de la Guía de revitalización lingüística: para una gestión formada e informada. Josep Cru, un dels autors, ens parla del llibre:

“L’objectiu principal d’aquest llibre és oferir diferents estratègies per posar en marxa projectes de revitalització lingüística. Es tracta, en aquest sentit, d’una obra de sociolingüística aplicada que va mes enllà de la descripció i teorització sobre els processos de desplaçament lingüístic. El llibre, que inclou exercicis pràctics amb exemples de diferents parts del món, pot ser utilitzat com a manual de curs i es igualment accessible per a un públic no acadèmic.”

En aquest vídeo podeu veure’n la presentació en línia, celebrada aquest juliol del 2020.

Share