Es presenta el projecte de Cimera sobre la Diversitat Lingüística

European Language diversity Summit (2)

Al desembre de 2016 es presentarà a Sant Sebastià el Protocol de Garantia dels Drets Lingüístics, que s’haurà treballat i contrastat durant mesos amb experts internacionals i agents de la societat civil.

La Fundació Sant Sebastià Capital Europea de la Cultura 2016 i el Consell d’Organismes Socials de l’Èuscar Kontseilua han presentat el projecte Cimera sobre la Diversitat Lingüística que ambdues entitats promouen conjuntament. L’organització s’ha reunit aquests dies per continuar amb el desenvolupament del projecte, de cara a la cimera, que se celebrarà el 2016. Les entitats internacionals ECMI, ELEN, LINGUAPAX International, PEN International, CIEMEN i UNPO conformen l’equip d’organitzadors de la cimera i així ha quedat recollit avui a la carta de fundació de l’equip d’organització.

El projecte contempla un ampli procés de debat i consens entre experts i agents que treballen al voltant de les llengües i els drets humans. El resultat d’aquest procés prendrà la forma d’un protocol que disposarà una sèrie de mesures essencials per garantir els drets lingüístics de tot grup o comunitat. Qualsevol persona o associació que treballi aquests temes pot utilitzar aquesta valuosa eina.

En la trobada de treball i la presentació d’avui, els agents que han participat han aclarit que la cimera no constitueix una simple successió de conferències; serà, més aviat, un espai on s’adoptaran decisions, amb la particularitat que “aquesta vegada decidiran els agents socials”. Els promotors i organitzadors entenen aquest procés i la cimera en si mateixa com una aportació per aprofundir en la convivència entre les i els ciutadans. Es tracta, doncs, del resultat de l’apoderament de les comunitats lingüístiques i els agents socials que advoquen per la igualtat lingüística.

Entre els objectius de la cimera, s’han esmentat els de garantir la diversitat lingüística i el desenvolupament de les llengües; reivindicar que són pilars fonamentals per a la convivència i la pau; crear una eina eficaç en favor de la igualtat entre llengües i per al desenvolupament d’aquelles llengües en situació de desavantatge; mostrar les comunitats lingüístiques com a subjectes d’aquest procés i reivindicar que la societat és la garant d’aquesta gestió justa; finalment, que la Capitalitat Europea de la Cultura de Donostia / Sant Sebastià sigui un important fita en aquest procés.
european language diversity summit taula rotonda

El protocol que serà resultat del procés es durà a fòrums i instàncies internacionals i es crearà una dinàmica de relacions que quedarà a disposició d’institucions de múltiples identitats com a regulador del compromís que han adquirit en favor de la diversitat lingüística.
Share

Deixa un comentari