El rol de les llengües en el desenvolupament, la pau i la reconciliació: esdeveniment paral·lel UNESCO

L’Assemblea General de les Nacions Unides ha reconegut i reafirmat la diversitat lingüística i el multilingüisme com a àrees prioritàries per a la comunitat internacional, amb la proclamació de l’Any Internacional de les Llengües Indígenes 2019 i més recentment la de la Dècada Internacional de les Llengües Indígenes IDIL 2022-2032. La UNESCO ha estat designada per a desenvolupar, en cooperació amb una àmplia gamma de socis entre els quals es troba Linguapax, un Pla d’Acció Global per a la realització d’un Dècada d’Acció per a les Llengües Indígenes. En aquest marc, el dia 17 de maig de 2021 a Nova York va tenir lloc un esdeveniment paral·lel en línia on es va debatre el paper de la llengua per al desenvolupament, la construcció de la pau i els processos de reconciliació als països menys desenvolupats.

Durant l’esdeveniment, els experts que representen les entitats col·laboradores de la UNESCO i altres organitzacions de diferents parts del món van reconèixer la importància de considerar qüestions lingüístiques en la promoció del desenvolupament als països menys desenvolupats. Van reflexionar sobre com garantir als pobles indígenes la possibilitat d’expressar les seves necessitats i preocupacions sobre la qüestió, i com fe efectiva la seva partipació en el procés de presa de decisions. En particular, Joseph Lo Bianco, expresident de l’Acadèmia Australiana d’Humanitats, catedràtic d’Educació, Llengua i Alfabetització a la Universitat de Melbourne (Austràlia) i membre del Comitè Científic de Linguapax, va intervenir en el segment “El rol de la llengua en el desenvolupament, la construcció de la pau i la reconciliació” amb un discurs sobre Llengua, economia i educació. Va afirmar que, com demostra l’evidència científica, la promoció del multilingüisme pot fomentar el desenvolupament no sols ajudant a augmentar el PIB, sinó sobretot millorant la qualitat de vida humana. Les polítiques públiques que promouen el multilingüisme també afavoreixen la inclusió i l’empoderament de les comunitats marginades i l’accés i la persistència dels infants de les minories en l’educació, entre d’altres. D’altra banda, va suggerir que tots els plans de desenvolupament econòmic haurien de tenir en compte les qüestions lingüístiques i incloure plans de participació de les comunitats afectades. També va destacar el paper crític de l’educació i la necessitat dels països menys desenvolupats de desenvolupar polítiques multilingües explícites per a l’educació preescolar, escolar, tècnica i universitària.

Per obtenir més informació sobre el programa de l’esdeveniment i les biografies breus dels participants, vegeu aquí.

Share