Dones i llengües

EL ROL DE LES DONES EN LA PROTECCIÓ DE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA

No hi ha cap dubte sobre la importància de les dones en la transmissió de llengües. Des del principi del temps, han estat les mares les principals responsables de l’educació primerenca de les seves criatures. Sovint, les àvies o altres dones del cercle familiar també ajudaven (especialment en els casos en què la mare moria en el part o quan els infants eren molt petits). No obstant això, amb el nivell actual de mobilitat internacional, això és menys comú que abans.

La introducció de l’educació, i especialment l’educació infantil i primària, en moltes parts del món (especialment en situacions colonials, no només a Sud-amèrica i Àfrica) és crucial per al panorama lingüístic. A vegades aquesta educació es proporciona en una llengua que no és la llengua familiar de l’alumnat. I és important assenyalar que, cada vegada més, aquests nivells d’escolarització estan en mans de mestres dones.

En situacions bilingües o multilingües, l’actitud de les mares és crucial per a la supervivència de les llengües minoritzades. Està demostrat que les dones són més sensibles als marcadors socials que els homes. Els homes que parlen una forma no estàndard d’una llengua, o una llengua minoritzada, semblen estar menys exposats al canvi de llengua; mentre que en molts casos, han estat les mares les que han ensenyat la llengua localment dominant a les seves criatures, trencant així la transmissió intergeneracional.

En contra d’això, trobem societats occidentals en les quals les famílies immigrants de determinades parts del món tendeixen a quedar-se confinades a casa, veient la televisió dels seus propis països per satèl·lit, i amb tan poc coneixement de la llengua local que necessiten anar a comprar amb algú que actuï com a intèrpret, normalment una filla. Els seus marits, d’altra banda, tenen poques oportunitats de treball si no aprenen la llengua local.

En conclusió, és evident que les dones exerceixen un paper crucial per a garantir la supervivència de l’extraordinària diversitat lingüística del món.

Share