Kalmyk state university logoLa delegació Linguapax Euràsia està adscrita a la Universitat Estatal de Calmúquia, situada a Elista, capital de la República Russa de Calmúquia. S'ha convertit en un punt focal de Linguapax a la regió per la seva sensibilitat a les qüestions de la diversitat lingüística i la seva ubicació geogràfica, que la converteix en un pont natural entre Europa i Àsia Central.

Linguapax Euràsia porta a terme activitats d'abast regional i cobreix les minories de Rússia, la Xina, Mongòlia i Àsia Central.

Els objectius de Linguapax Euràsia són:

  • Difondre i desenvolupar la filosofia de Linguapax a la regió;
  • Promoure la diversitat lingüística a través de la sensibilització sobre la importància de les llengües minoritàries i de la cooperació entre les comunitats lingüístiques;
  • Donar suport a iniciatives orientades a preservar i revitalitzar les llengües en perill d'extinció;
    Promoure l'educació bilingüe i multilingüe.

La participació en les activitats de Linguapax Euràsia és oberta al públic i a tothom que estigui involucrat en la investigació acadèmica, ja siguin professors o estudiants.

 

Publicacions

Informe sobre les llengües del món - Мир языков. Обзор языков мира (2006)

rapport sur les langues du monde en russeL'edició en llengua russa de l'"Informe sobre les llengües del món" representa una contribució important de la delegació de Linguapax a Euràsia a la revitalització i preservació de les llengües minoritàries de Rússia. L'obra no només ofereix una descripció detallada de la situació sociolingüística de les llengües del món i aborda discussions teòriques a través d'articles d'experts de renom, sinó que introdueix diferents exemples d'aproximació positiva proposa recomanacions per revertir la tendència a la uniformització lingüística.

Мир языков. Обзор языков мира, Kalmik State University, 2006, ISBN : 5-230-20276-9

La síntesi d'aquest informe, coordinat pel Centre UNESCO del País Basc, en català va ser editat per Linguapax-Unescocat, l'any 2005, ISBN: 84-96103-86-2

Congrés

Actes de la conferència internacional "Development of Siberian Indigenous Languages and Cultures in a Changing Russia(desenvolupament de les llengües autòctones siberianes en una Rússia en mutació) (rus i anglès, pdf, 264 pàgines). 2005

Conferència organitzada pel Ministeri d'Educació i Ciència de la Federació Russa, l'Agència Federal per l'Eucació, l'Universitat Estatal de Khakas i l'Institut Sayan-Altai de Turcologia del 22 al 24 de setembre de 2005 a Abakan, a la Republica de Khakàsia.

Actes del seminari internacional "Language promotion and planning in Europe and Russia" (promoció i planificació lingüística a Europa i Rússia) (anglès, rus, 360 pàgines). 2004.

Aquest volum és un recull de ponències presentades durant el seminari organitzat a Elista, República de Kalmúquia el 28 i 29 de setembre de 2004. El seminari s'inscriu en el projecte "Promovem les llengües menys utilitzades al Nord del Caucàs" (Promoting Lesser Used Languages in the North Caucasus) organitzat per la Universitat Estatal de Kalmúquia amb l'ajut del programa "Confidence Building Measures" del Consell d'Europa.

Contacte

Bosya Kornusova

Kalmyk State University
Pushkin St, 11
Elista, Russia, 358000

Elista, République de Kalmoukie

bossia2008@yandex.ru

Novetats Linguapax Euràsia

Art Verbal Sahka, llibre multilingüe produït a Sibèria
Art Verbal Sahka, llibre multilingüe produït a Sibèria
L’Antena Linguapax a Sibèria, en col·laboració amb Linguapax Amèrica Llatina, ha produït, editat i publicat el llibre Art Verbal Sahka, amb endevinalles i embarbussaments, recollides i il·lustrades per mestres i alumnes (la majoria dones) de la República de Sajà,...

Share