D'ençà de la constitució de Linguapax com a entitat jurídica (2001) s’han anat teixint relacions de cooperació regular amb activistes i entitats de diferents regions del món amb els quals s’han signant acords bilaterals de cooperació permanent. Reunits a Barcelona el 21 de febrer de 2006, amb motiu de les commemoracions del Dia Internacional de la Llengua Materna, s’estableix un marc de col·laboració estable al voltant del nom i de la filosofia Linguapax anomenat Xarxa Internacional Linguapax, i integrat per 6 delegacions: Linguapax Àfrica, Linguapax Àsia, Linguapax Euràsia, Linguapax Europa, Linguapax Amèrica Llatina, Linguapax Pacífic. El mes d’abril del 2006, s’afegeix una delegació Linguapax Amèrica del Nord.

L’Acord Marc del 2006 (renovable automàticament cada 2 anys) estableix el següent: 

L'objectiu de la xarxa és promoure la col·laboració en els àmbits següents: la revitalització i documentació sobre llengües amenaçades; la investigació sobre educació intercultural i multilingüe; la formació de formadors especialment orientats a l’educació multilingüe; l'elaboració de material pedagògic sobre llengües i cultures no dominants.

El tipus d’activitats a realitzar consistirà en la coordinació i presentació de propostes per aconseguir finançament; l'organització de congressos, seminaris i tallers sobre temes de sociolingüística; la producció de publicacions especialitzades i materials pedagògics orientats a la revitalització de llengües; el treball en xarxa amb institucions que comparteixen la filosofia Linguapax (càtedres universitàries, escoles i altres organitzacions governamentals i no governamentals); la recerca en matèria de política i planificació lingüística, amb interès especial per les bones pràctiques en la gestió de la diversitat lingüística.

Per donar-hi suport Linguapax proposa: Crear un consell de coordinació integrat per un representant de cada delegació; coordinar i supervisar la xarxa en funció de les necessitats, possibilitats i prioritats de les delegacions; participar en activitats bilaterals proposades per les delegacions; identificar, promoure i/o organitzar projectes que puguin interessar totes les delegacions; recollir i difondre informació útil a totes les delegacions; oferir el web de Linguapax per donar visibilitat a les delegacions; enviar tot el material produït per Linguapax a totes les delegacions; donar suport a les delegacions en les seves negociacions amb la UNESCO i altres institucions com ara la UE o l’ACCD per aconseguir suport econòmic per les seves activitats; facilitar el contacte entre els sociolingüistes i les institucions relacionades amb Linguapax arreu del món.

Les delegacions, en funció de la seva estructura i del seu entorn jurídic proposen: contribuir a la difusió de la filosofia Linguapax mitjançant activitats vinculades amb les prioritats de Linguapax; fer constar Linguapax en els materials produïts en aquest marc; informar Linguapax sobre les activitats dutes a terme sota el nom de Linguapax i presentar un informe anual; cercar fonts de finançament a les seves regions per desenvolupar projectes.

Vegeu el document: framework agreement

Novetats delegacions Linguapax

Tecnologies de la llengua i diversitat lingüística
Tecnologies de la llengua i diversitat lingüística
Som al mig d’una revolució digital que canviarà la nostra manera de viure, treballar, relacionar-nos i parlar. Mentre la tecnologia avança només per a un grapat de llengües, la majoria de les altres corren el risc d’extingir-se en l’àmbit...
Projecció del documental YONAGUNI a Tòquio
Projecció del documental YONAGUNI a Tòquio
Els membres de Linguapax Àsia van participar en la projecció del documental YONAGUNI, a l’Institut Italià de Cultura de Tòquio,el 21 d’abril de 2022. La pel·lícula dels artistes italians Anush Hamzehian i Vittorio Mortarotti retrata, amb una sensibilitat artística...
Publicació del llibre «Comunitats lingüístiques al Japó»
Publicació del llibre «Comunitats lingüístiques al Japó»
Diversos membres de Linguapax Àsia han contribuït amb articles a la recent publicació «Comunitats lingüístiques al Japó» d’Oxford University Press. El llibre ofereix una visió sociolingüística amplia de la situació lingüística al Japó, incloent les llengües nacionals, les llengües...
L’ILHA celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna de forma virtual
L’ILHA celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna de forma virtual
L’Associació Internacional de les Llengües d’Herència (ILHA) és una organització sense ànim de lucre que actualment compta amb vint-i-nou escoles internacionals i en llengües d’herència a Edmonton, Canadà. L’IHLA té una llarga tradició en la construció d’una societat inclusiva,...

Share