Construint comunitats diverses basades en valors compartits

Els dies 27 i 28 de març, la ciutat de Limassol, Xipre, serà l’escenari del congrés “Construint comunitats diverses basades en valors compartits – l’enfocament de les cultures interculturals”, organitzat pel Consell d’Europa per discutir sobre el valor afegit de l’enfocament d’Integració Intercultural per promoure els drets humans, i altres valors europeus clau en societats diverses. L’esdeveniment comptarà amb una taula rodona amb alcaldes de la Xarxa de Ciutats Interculturals i tallers per examinar diferents enfocaments i definir pautes comunes per a les polítiques locals.


En els últims vuit anys, el Consell d’Europa ha treballat amb les ciutats per desenvolupar i provar un nou enfocament polític per a la integració dels migrants i dels refugiats, generador de cohesió, igualtat i desenvolupament en les societats diverses. Aquest model es diu Integració Intercultural i els seus principis subjacents són: igual respecte per a tots com a individus amb dret a la llibertat i responsabilitat, reciprocitat cultural i voluntat d’acceptar la hibridació cultural com a factor de canvi i desenvolupament i com a proveïdor d’avantatge de la diversitat.

Actualment, més d’un centenar de ciutats d’Europa i altres països participen, a través de la Xarxa de ciutats interculturals, en el desenvolupament del coneixement intercultural i l’intercanvi de bones pràctiques per millorar les seves polítiques. El Consell d’Europa, coneixedor de la iniciativa duta a terme per Linguapax conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona sobre el tractament de les llengües de la immigració en les comunicacions municipals, ha convidat a la nostra directora de programes Alícia Fuentes-Calle a compartir la seva experiència i plantejar noves reflexions en el panell de discussió sobre “Desafiaments i enfocaments de la diversitat en l’educació i les llengües des del punt de vista del Conveni marc per a la protecció de les minories nacionals i les ciutats interculturals”.

 

Share