Comença el projecte “La llengua dels ocells”

Els dies 8 i 10 d’abril, la bella ciutat d’Ancona (Itàlia) va acollir la reunió de llançament del projecte “La llengua dels ocells”, liderat per l’associació cultural italiana MALTE – Musica Arte Letteratura Teatro Ecc., amb la participació de l’associació Sens-Interdits de Lió (França), el Boat People Projekt de Gottingen (Alemanya), l’Associació Djarama de Ndayane (Senegal) i Linguapax.

 

 

“La langue des oiseaux”, també anomenat BIRD (de les sigles del lema “Ajuntar identitats assajant la diversitat” en anglès) és un projecte europeu Erasmus+, que aborda les dificultats de les persones migrants i refugiades per entrar en contacte amb el sector artístic de les ciutats europees on viuen, i vol contribuir a l’establiment de la igualtat de drets de participació cultural, difonent les contranarracions com a resposta creativa i estimulant políticament, a través d’una iniciativa de formació teatral multilingüe.

Els objectius principals són:

  1. Enfortir, a través de la formació artística en viu, tant la vocació artística com les soft skills de persones migrants i refugiades, perquè puguin manifestar el seu valor com a membres de la comunitat artística, creativa i cooperativa.
  2. Fomentar el discurs artístic sobre la identitat europea des d’una perspectiva postcolonial, promovent l’àmplia diversitat lingüística i la consciència intercultural de la UE, amb la implementació d’activitats sostenibles i replicables.

Amb aquest projecte volem encoratjar dinàmiques de comunicació i intercanvi intercultural, facilitant així les relacions i, en general, contribuint a difondre una percepció positiva de la trobada entre diferents cultures i del multilingüisme. El mateix títol del projecte presenta el tema de l’art a nivell simbòlic: l’artista és capaç de mirar el món amb nous ulls, no està lligat a un territori, ronda entre les coses del món i els éssers humans, parla llengües que comuniquen més enllà de les barreres, com els ocells que, fins i tot en el grau més alt de diferenciació, són capaços d’entendre’s.

Al llarg dels vint-i-sis mesos que durarà el projecte, s’organitzaran tallers en els països de les entitats artístiques (Itàlia, Alemanya i França), reunions i actuacions a escala local i internacional. També es generaran productes audiovisuals i es completaran publicacions teòriques, tècniques i sociopolítiques que es presentaran i difondran a través d’esdeveniments presencials i virtuals. Es dedicarà especial atenció a incloure en el calendari d’activitats arts escèniques centrades en el tema del multilingüisme, a través de les quals s’exploraran les noves fronteres de la teatralitat, la comunicació i les possibilitats reals d’ampliar l’experiència estètica, expandint el principi de realitat per a tocar les superposicions entre l’imaginari i el possible.

El resultat esperat és la construcció d’una comunitat més àmplia a diferents nivells: entre els participants, entre els professionals i dins de les mateixes comunitats. Al llarg del projecte es produiran els següents resultats:

Tapís de veu
Una textura de veus, sons, accents que reflecteixen com l’accés a múltiples maneres d’expressió és una eina d’apoderament.

Mil i un
Un espectacle sobre una dramatúrgia original generada per un enfocament artístic del tema de la llengua materna, sobre la visió de l’enteniment més enllà de les fronteres.

La langue des oiseaux: el film
Un projecte audiovisual que es filmarà en els cinc països associats i que tracta sobre l’èxode de les persones migrants, el present, el passat, la llengua, les creences, els somnis, les pors i els desitjos.

Manual d’art mundial
Un manual per al teatre del demà, un punt de referència per a tots aquells actors, públics i privats, que utilitzen les arts escèniques en grups multiculturals com a eina d’inclusió social i cultural, per a entendre com es construeix l’alteritat i lluitar per superar-la.

Paraules d’exili
Una sèrie radiofònica web de deu episodis que inclou les aportacions de cadascun dels membres dels grups: les seves entrevistes individuals i col·lectives amb artistes o experts, aportacions personals relacionades amb l’actualitat o ressenyes d’obres de teatre.

Obstacles i oportunitats per al desenvolupament artístic de les persones migrants i refugiades.
Una recerca sobre la promoció d’una trobada entre persones migrants i refugiades i les arts en viu, basada en el respecte i la promoció de la diversitat lingüística i cultural. Aquest treball inclou el desenvolupament i l’aplicació d’eines de seguiment i avaluació de tot el projecte pel que fa a la seva utilitat científica.

Construir una Europa creativa i intercultural. Recomanacions polítiques per a fomentar la participació dels immigrants i refugiats en les creacions europees
Un document dirigit als polítics, així com als organismes públics i privats, per a assessorar-los en el seu procés de presa de decisions sobre la construcció d’una Europa inclusiva i innovadora on les arts es converteixin en un mitjà d’inclusió.

L’aportació de Linguapax al projecte consisteix sobretot en coordinar la recerca per a l’elaboració d’aquests últims dos productes teòrics.

Aquesta Caixa de set eines englobarà tots els productes enumerats anteriorment com a eines per a superar les barreres socials i culturals. Es presentarà als possibles interessats en la cultura i l’educació, així com al públic, i es posarà a disposició a través d’un lloc web.

Cadascun dels resultats del projecte s’ha dissenyat pensant en la seva difusió i reproducció. L’obra de teatre i el manual oferiran coneixements teòrics i pràctics a professors, acadèmics i professionals, augmentant així el potencial de replicació del projecte. Pel que fa a la difusió, els recursos d’àudio, la sèrie de ràdio en la web i la pel·lícula faran servir mitjans audiovisuals per a arribar a un públic més ampli en l’era digital. Per altra part, la recomanació política i l’estudi científic tindran com a objectiu difondre els resultats del projecte en cercles especialitzats, sociopolítics i acadèmics.

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

 

 

 

 

Share