Engaged Humanities: preserving and revitalizing endagered languages and cultural heritag

Call for papers – Deadline Extension: Engaged Humanities: preserving and revitalizing endangered languages and cultural heritage 15–16 November 2017 Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw School of Oriental and African Studies (SOAS, University of London) Leiden University Plenary speakers: Peter K. Austin (SOAS) Leonore Grenoble (University of Chicago) Julia Sallabank (SOAS) General Information about the ENGHUM project and Conference: The Partners of the Engaged Humanities projects (http://engagedhumanities.al.uw.edu.pl/), Faculty of…

International Mother Language Day 2017

Towards Sustainable Futures through Multilingual Education On the occasion of this Day, I launch an appeal for the potential of multilingual education to be acknowledged everywhere, in education and administrative systems, in cultural expressions and the media, cyberspace and trade.                                   Irina Bokova, UNESCO Director-General UNESCO celebrates International Mother Language Day (IMLD) on February 21, 2017…

Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe

Dimarts, 21 de febrer del 2017, a les 19h  (Sala d’Actes del Departament d’Ensenyament – Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). Presentació del llibre sobre “Metodologies i estratègies per al desenvolupament de projectes educatius i per a la pràctica docent”, coordinat per Mònica Pereña, Subdirectora General de Llengua i Plurilingüisme i Presidenta de Linguapax. “Reforçar l’aprenentatge de llengües i modernitzar-ne l’ensenyament és un dels factors clau per augmentar la qualitat educativa.…

Meme Challenge: Celebrate Linguistic Diversity Online

Rising Voices  invites you to join the Mother Language Meme Challenge by creating a humorous or reflective internet meme in your native tongue. Starting today and running through February 21st, we invite you to take part in this fun online campaign to commemorate International Mother Language Day. International Mother Language Day was founded to promote and celebrate linguistic and cultural diversity around the world, with a special emphasis on indigenous,…

El Comité Organizador ha dado por concluido el documento que conforma el Protocolo de Donostia

El Protocolo recoge un total de 180 medidas destinadas a garantizar los derechos lingüísticos. Han convocado a organizaciones y personas que luchan por los derechos de las lenguas minorizadas de toda Europa a participar en el acto de presentación que se celebrará el día 17 de diciembre en el palacio del Kursaal. El Comité Organizador del Protocolo de Garantía de los Derechos Lingüísticos ha celebrado hoy su último encuentro en…

European Language Diversity Forum

International meeting on language diversity December 15 and 16  in Donostia – San Sebastian In addition to the 24 European national languages, there are a further 90 regional or minority languages in the European Union (Report on Endangered European Languages and Linguistic Diversity in the European Union, 2013) and around 50 million EU citizens, or 10% of the population, speak regional or minority languages (Strasbourg Manifesto, 2014). Currently, the linguistic…

Jornada “Plurilingüisme i diversitat cultural: una responsabilitat educativa compartida”

Una proposta formativa que respon a dos objectius bàsics: promoure el valor positiu del plurilingüisme i aportar elements per millorar els processos de convivència en la comunitat gràcies al reconeixement i la valoració esmentats. Aquesta jornada s’emmarca en el projecte Koinos de l’Ajuntament de Barcelona i es desenvoluparà conjuntament amb el Consell Escolar Municipal de Barcelona, atès que és un òrgan de participació que recull bona part de la representació…

Presentació de la unitat pedagògica “Defensem els drets lingüístics”, 9/9/16

Divendres, 9 de setembre de 2019 a les 19h. Aula Magna de la Casa de Cultura de  Girona (Plaça de l’Hospital, 6 – 17002 Girona) Presentació del projecte pedagògic ‘Defensem els drets lingüístics. El Manifest de Girona’, a càrrec de Carme Arenas, Mònica Pereña, Carme Ramió i Josep M. Terricabras. Amb motiu del vintè aniversari de la Declaració Universal de Drets Lingüístics (DULD) és presenta aquesta unitat didàctica adreçada a…

How can we communicate peacefully? An open-ended Checklist

How can we communicate peacefully? By… harmonizing,        instead of            antagonizing proposing,             instead of            imposing edifying,                instead of            vilifying compromising,      instead of            radicalizing integrating,           instead of            disintegrating mending,               instead of    …