Balanç de l’Any Internacional de les Llengües Autòctones

El Fòrum Permanent per a les Qüestions Indígenes de les Nacions Unides ha publicat un informe en què resumeix les activitats dutes a terme al llarg de l’Any Internacional de les Llengües Autòctones (AILA 2020). El document recull les principals activitats dutes a terme per institucions internacionals, regionals, nacionals i locals de 78 països diferents. El web de l’AILA, que ha servit de base per a l’informe, ha registrat més de 900 iniciatives vinculades al projecte, que abracen des d’activitats de sensibilització fins a actes culturals i acadèmics, passant per iniciatives en línia i edicions de materials didàctics. Així mateix, el document també dona compte de la cobertura mediàtica de l’Any, que s’ha valorat molt positivament. Podeu accedir-hi aquí: https://undocs.org/es/E/C.19/2020/9

 

Share