L’Associació Linguapax International, amb domicili social al Carrer Pelai, 12  – 3M, 08001 de Barcelona, NIF G62644232, està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 24740.

Política sobre la propietat intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, documents de qualsevol format, etc. són propietat de Linguapax International o bé de terceres parts, les quals han autoritzat la seva difusió a Linguapax International.

Linguapax no es fa responsable de la informació o continguts que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Linguapax.

Privacitat

D’acord amb el nou Reglament Europeu sobre Protecció de Dades (RGPC), informem que:

  • El responsable del tractament de les dades és l’Associació Linguapax International.
  • Finalitat: Tractem les seves dades amb la finalitat de donar a conèixer les nostres activitats, esdeveniments i serveis. El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació entre les parts i, un cop finalitzada, per un màxim de 5 anys.
  • Legitimació: Tractem les seves dades en el marc de la navegació de l’usuari a través de la nostra web o d’un contacte, subscripció o consulta amb la nostra entitat a través de correu electrònic o dels formularis de contacte. Si no desitja rebre comunicacions informatives i promocionals per via electrònica  sobre activitats i/o serveis de Linguapax, ens poden fer arribar un correu electrònic a: info@linguapax.org
  • Destinataris: No es preveuen cessions de dades.
  • Drets: En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret de portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD (UE) 216/679, dirigint-se a: Associació Linguapax International – c/ Pelai, 12 – 3M – 08001 Barcelona o mitjançant correu electrònic a info@linguapax.org. Si ho considera necessari, pot adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels seus drets.
  • Procedència: Les dades personals són obtingudes directament de l’interessat. Les categories de dades que es tracten són les següents: Dades identificatives de navegació, adreces postals o electròniques, informació comercial.
  • Transferència internacional: Per la gestió de les vostres dades, Linguapax pot emprar programari els servidors dels quals estan ubicats als EEUU. Aquesta transferència està emparada en l’escut de privacitat UE-EUA.

 

Share