Afrontar l’hegemonia lingüística

Robert Phillipson, professor emèrit a l’Escola de Negocis de Copenhaguen i membre del
consell assessor de Linguapax, ha tractat el tema de l’hegemonia lingüística en dues
ocasions.

La primera va ser en el Fòrum Vives «Objectiu 2025 sobre la política de llengua universitària» a la Universitat de València, el 25 de novembre de 2021. En la conferència inaugural «Limitacions i reptes en l’enfortiment del multilingüisme en l’educació superior», es va centrar en el repte compartit per les universitats que no tenen l’anglès com a primera llengua: la presència creixent d’aquesta llengua en el món acadèmic.

El segon esdeveniment va ser el col·loqui sobre «La llengua del judici internacional. Qüestions de la justícia lingüística» organitzat per la Universitat de París 1 Panthéon-Sorbonne, l’1 d’octubre. A la conferència «Justícia Lingüística. Multilingüisme a la Cort de Justícia de la Unió Europea», el professor Phillipson va analitzar el fet que, per raons històriques, el francès té privilegis en aquest tribunal però no funciona de manera hegemònica, mentre que en la Comissió Europea hi ha proves clares que l’anglès està sent afavorit estructuralment de maneres que poden considerar-se pròpies de l’imperialisme lingüístic.

Share