Revitalizing Minderico, a small step towards a conscious multilingual and multicultural society

Vera Ferreira, (head of CIDLeS a research centre that works on the documentation, study and promotion of endangered and/or minority languages and on the development of language technologies for under-resourced languages) launched a crowd-funding campaign to raise money for the revitalization of Minderico (an endangered language spoken in Minde, Portugal), to promote reading and writing in the language and to consolidate its presence at the local school. Minderico is an…

European Language Diversity Summit launches newsletter

As one of the organisers of the European Language Diversity Summit to be held in Donostia next December 2016, we kindly invite you to subscribe to the event’s newsletter. Here is the content of the very first issue: Presentation Hello! In 2016, the Basque city of Donostia is going to be designated European Capital of Culture. This provides a unique opportunity for some serious thinking about language diversity in Europe,…

Linguapax al Cens d’entitats de foment de la llengua

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va presidir aquest 22 de juliol la II Trobada d’entitats de foment de la llengua catalana, un acte de reconeixement al compromís actiu del teixit associatiu de Catalunya amb la llengua. En aquesta II Trobada hi han intervingut entitats representatives de tots els territoris de parla catalana: la Franja d’Aragó, Andorra, Catalunya del Nord, l’Alguer, les Illes Balears, el País Valencià i Catalunya. En…

El català manté el poder d’atracció malgrat l’onada migratòria dels darrers anys

El Departarment de Cultura va presentar, el passat 17 de juliol, l’Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013. Resum dels factors clau en la III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana convocada a l’Ateneu Barcelonés amb l’objectiu de presentar els principals factors que incideixen en les llengües a Catalunya, que n’han d’orientar la política lingüística, i informar sobre l’estat i els primers resultats de…

Gaye giin giganawaabamin – La estrella de la mañana

Presentem l’últim material pedagògic coordinat per José Antonio Flores Farfan, delegat de Linguapax per Amèrica Llatina. Aquest conte il·lustrat recupera el coneixement tradicional del poble nord-americà Ojibwe sobre les estrelles i vincula móns diferents a través de l’art, de la llengua i la ciència. El text, escrit en llengua ojibwe, s’ha traduït al kickapoo, al maia yucatec, al castellà i a l’anglès. Com tots els materials educatius de Linguapax Amèrica…

L’IEC acull la presentació del Protocol de Donostia com una eina més per garantir el drets lingüístics

El protocol vol recollir el testimoni  de la Declaració de Barcelona (1996) i del Manifest de Girona (2011)  Paul Bilbao: “El Protocol que presentarem l’any vinent a Donòstia serà una nova fita”.  Oriol Ramon: “El Protocol de Donòstia cerca concretar un nou model de convivència entre les diferents comunitats lingüístiques”.  Carme Arenas: “Hem de continuar treballant per aconseguir que s’entengui la diversitat lingüística com una riquesa i una oportunitat de…

Traçant un camí per garantir els drets lingüístics

1996-2016: De la Declaració de Barcelona al Protocol de Donostia La Declaració Universal de Drets Lingüístics (Barcelona, 1996) va suposar una fita històrica en el reconeixement dels drets lingüístics i l’apoderament de la societat civil. La Declaració va tenir la seva continuïtat en el Manifest de Girona, on se’n recollien els punts més rellevants. Recentment, s’ha obert un nou procés per a la preparació de l’anomenat Protocol de Donostia que…

Que n’i a pro d’estar mespresats! Grève de la faim pour l’occitan

David Grosclaude, conseiller régional d’Aquitaine en charge des langues régionales, entame une grève de la faim dans le hall de l’hôtel de région à Bordeaux. Son action vise à protester contre l’absence de réponse des services de l’Etat à propos de la création de l’Office public de la langue occitane. La création de cet office, qui doit prendre la forme d’un Groupement d’intérêt public, a été votée en juin 2014,…

Proposta per al tractament de les llengües de la immigració en les comunicacions municipals

Linguapax està participant des del 2015 en un projecte destinat a fer visible la riquesa que la diversitat lingüística i cultural de la immigració aporten a la ciutat i, alhora, a promoure accions que contribueixin al manteniment d’aquesta diversitat des d’una perspectiva d’un multilingüisme igualitari i equitatiu. Una manera de contribuir a fer viable i visible aquesta diversitat és per mitjà d’unes orientacions i propostes per al tractament de les…

III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana

L’any 2014 la Direcció General de Política Lingüística va presentar els primers resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya 2013, en va iniciar l’anàlisi per determinar-ne els factors clau i va impulsar l’extensió de l’enquesta a la resta de territoris de parla catalana. Els objectius de la III Jornada són presentar els principals factors que incideixen en les llengües a Catalunya, que n’han d’orientar la política lingüística,…