16a convocatòria del Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

16a convocatòria. Premi instituït l’any 2003 amb el nom de Premi Lupa d’Or de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS).

Ofert a un treball de recerca o d’assaig sociolingüísticredactat en qualsevol llengua i publicat per autors residents als països de llengua catalana o amb afiliació a les seves universitats. En cas d’obres de diversos autors, aquesta condició l’ha de complir, com a mínim, el primer autor. També poden optar al premi treballs de base empírica sobre els usos de la llengua catalana o altres aspectes de la realitat sociolingüística dels països de llengua catalana publicats des de fora del domini lingüístic català.

El premi s’atorgarà a l’obra que el jurat consideri que fa una aportació de més valor seguint els criteris següents:

a) si és innovadora des del punt de vista científic per l’objecte, per la metodologia o per la conceptualització;
b) si contribueix a transformar o a complementar de manera rellevant els coneixements sobre els aspectes socials de l’ús de la llengua catalana;
c) si contribueix significativament a la comunicació científica en llengua catalana.

Els treballs de recerca poden tenir format d’article, de llibre o de capítol d’obra col·lectiva en publicacions, amb un ISSN o un ISBN assignats.

Les publicacions hauran d’estar datades en l’any immediatament anterior a l’edició del premi, en aquest cas el 2016. Cada autor hi podrà participar només amb una sola obra.

Les candidatures poden ser presentades amb un escrit argumentat de 300 paraules tant pels autors mateixos com per qualsevol soci de la Societat Catalana de Sociolingüística. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF.

Alternativament, també es pot presentar la documentació i cinc exemplars o còpies de l’obra en paper a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona).

La Junta de la SOCS consultarà els autors en cas que es produeixin duplicacions. La Junta també determinarà quins treballs compleixen els requisits necessaris.

El jurat serà designat per la Junta Directiva de la SOCS.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). En cas que les obres tinguin diversos autors, el premi es distribuirà equitativament si no és que els mateixos autors sol·liciten altres solucions de comú acord. El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo ni concedir accèssits.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 29 de juny de 2018. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 13 de juliol de 2018.

Termini d’admissió de candidatures: 15 de setembre de 2017, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2018

Més informació: http://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=39

Share