Més d’una tercera part de les llengües parlades al món es troben al Pacífic.

Linguapax és present també en aquest indret amb l’objectiu de salvaguardar la diversitat lingüística d’aquest lloc del planeta, una diversitat que forma part del nostre patrimoni cultural mundial. Linguapax Pacífic treballa pel desenvolupament en les diverses esferes d’ús social de totes les llengües de la regió i col·labora en la preservació de la identitat cultural de les comunitats lingüístiques. Linguapax contribueix a la presa de consciència dels grups autòctons sobre la importància de preservar i usar les seves llengües vernaculars i encoratja les comunitats a dur a terme iniciatives per protegir-les.

Hi ha moltes llengües del Pacífic que estan en perill de desaparèixer a causa de l’escàs nombre de parlants, perquè no tenen escriptura o materials didàctics per aprendre-la, o a causa de la pressió de les llengües dels països colonitzadors.

A Nova Caledònia, on es troba la seu de Linguapax Pacífic, hi ha quatre llengües indígenes que s’ensenyen a l’escola. L’Acadèmia de les Llengües Kanak, creada l’any 2007, és l’encarregada de la promoció i de la revitalització de les 28 llengües kanak existents.

Des de la seva creació, l’any 2006, la Delegació Linguapax Pacífic col·labora amb el Departament de Cultura del Govern de Nova Caledònia. En aquest sentit, es va afavorir la signatura d’un acord de col·laboració entre Linguapax, l’Acadèmia de les Llengües Kanak, l’Institut d’Estudis Catalans i la Càtedra UNESCO en Llengües i Educació, i està previst que es pugui preparar un acord per a l’estandardització de tres llengües de l’àrea tradicional Djubéa-Kaponé.

Contacte

Linguapax Pacífic

Lluís Bernabé
Noumea, Nova Caledònia

pacific@linguapax.org

Share