Linguapax Review és una publicació periòdica de Linguapax dedicada a tractar temes relacionats amb la gestió de la diversitat lingüística, amb aportacions d’experts i d’activistes.


Linguapax Review 2018

  • Llengües, mons i acció

En preparació

 

 


Linguapax Review 2017

Aquesta edició recull les ponències presentades en el marc de la jornada organitzada en commemoració del 30è aniversari de Linguapax per reflexionar sobre el punt en què ens trobem després de més de dues dècades de sensibilització  sobre el valor de la diversitat lingüística i intentar esbrinar quin futur podem esperar de les tendències actuals en el tractament de la diversitat lingüística.


Linguapax Review 2016

Número dedicat al potencial de les noves tecnologies i de les xarxes socials per a la documentació i la revitalització lingüística i els seus límits. Amb articles de Claudia Soria que explora la diversitat lingüística a Internet, amb la presentació d’una iniciativa digital regional per a la promoció de les llengües indígenes d’Amèrica Llatina (Genner Llanes Ortiz) i casos d’estudi pràctics d’Àfrica i del Sud-est asiàtic que il·lustren la influència d’aquests nous mitjans de comunicació per la promoció de les llengües minoritzades  (articles de Djomeni & Sadembouo i De Falco & Cesarano). (66 pàgines, textos en anglès, castellà i català).


LinguapaxReview2015coverLinguapax Review 2015

Aquesta nova edicició presenta una sèrie d’estudis de casos centrats en les actituds lingüístiques i en la manera com els joves i joves adults duen a terme projectes de revitalització lingüística en tres continents: Europa, Àfrica i Amèrica Llatina. 118 pàgines.


Linguapax Review 2014 - La gestió del multilingüisme en context urbàLinguapax Review 2014

Segona edició de Linguapax Review, que ofereix una anàlisi sociolingüística de les oportunitats i reptes plantejats per la gestió del multilingüisme en diversos entorns urbans d’arreu el món. Edició multilingüe, 84 pàgines.


LinguapaxReview 2010 1st pageLinguapax Review 2010

Primera edició de Linguapax Review, que inclou un repàs a la història de Linguapax i que ofereix perspectives de la diversitat lingüística actual des dels diversos continents. Edició multilingüe. 176 pàgines.

Share