Filòsof. Expert en diàleg intercultural i interreligiós, drets dels pobles i cultura de la pau.

Fundador del Centre UNESCO de Catalunya (1984). President del Comitè Consultiu de la UNESCO sobre Pluralisme Lingüístic i Educació Multilingüe (1999-2003).

President Honorari de l’ONG Linguapax Internacional. Organitzador de seminaris de sociolingüística i consultor sobre polítiques lingüístiques.

Share