llengües-immigració-projecte-BCNLinguapax treballa en un projecte destinat a fer visible la riquesa que la diversitat lingüística i cultural de la immigració aporten a la ciutat i alhora, promoure accions que contribueixin al manteniment d’aquesta diversitat des d’una perspectiva d’un multilingüisme igualitari i equitatiu. Una manera de contribuir a fer viable i visible aquesta diversitat és per mitjà d’unes orientacions i propostes per al tractament de les llengües en les comunicacions municipals que d’una banda reforcin la funció cohesionadora de la llengua catalana i alhora tinguin en compte les llengües més parlades per la nova ciutadania.

La primera fase del projecte que desenvolupada al llarg de l’any 2015 ha consistit en la diagnosi, i ha comportat treball de camp i anàlisi de necessitats, la identificació de bones pràctiques en altres ciutats del món, la posada en funcionament de grups de treball per al pilotatge de la proposta i avaluació de la primera fase. L’àmbit de treball es limita a alguns departaments municipals. Les fases posteriors consistiran en Pilotatge i implementació de la proposta en altres unitats i departaments municipals (2016) i finalment extensió i adaptació de la proposta a les entitats i  organitzacions d’aquesta i d’altres ciutats (2017).

Aquest projecte rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Programa BNC Interculturalitat així com de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Vegeu l’informe de la primera fase del projecte: Informe_Fase1