llengües-immigració-projecte-BCNLinguapax està participant des del 2015 en un projecte destinat a fer visible la riquesa que la diversitat lingüística i cultural de la immigració aporten a la ciutat i, alhora, a promoure accions que contribueixin al manteniment d’aquesta diversitat des d’una perspectiva d’un multilingüisme igualitari i equitatiu. Una manera de contribuir a fer viable i visible aquesta diversitat és per mitjà d’unes orientacions i propostes per al tractament de les llengües en les comunicacions municipals que d’una banda reforcin la funció cohesionadora de la llengua catalana i alhora tinguin en compte les llengües més parlades per la nova ciutadania.

La primera fase del projecte, que es va desenvolupar l’any 2015, va consistir en la diagnosi, treball de camp i anàlisis de necessitats, la identificació de bones pràctiques en altres ciutats del món, la posada en funcionament de grups de treball per al pilotatge de la proposta i avaluació d’aquesta primera fase. L’àmbit de treball s’ha limitat a alguns departaments municipals. La següent fase va consistir en el pilotatge i la implementació de la proposta en altres unitats i departaments municipals.També es va elaborar material de suport sobre les llengües més parlades a la ciutat de Barcelona. Enguany, el 2017, es farà finalment l’extensió i l’adaptació de la proposta a les entitats i organitzacions d’aquesta i d’altres ciutats.

Aquest projecte rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Programa BNC Interculturalitat, i també de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Vegeu l’informe de la primera fase del projecte: Informe_Fase1

Podeu descarregar-vos els fitxers amb la informació recollida sobre diverses llengües parlades a la ciutat de Barcelona:

Les sis noves fitxes elaborades durant l’any 2017 són:

Vegeu l’informe: Les llengües de la immigracio. La perspectiva de les entitats

Share