El Premi Internacional Linguapax

Des de l’any 1999, el 21 de febrer és celebrat arreu del món com el Dia Internacional de la Llengua Materna amb l’objectiu de destacar la importància de la diversitat lingüística i de l’educació multilingüe. Com cada any, Linguapax Internacional aprofita aquesta commemoració per fer públic el nom del guardonat del Premi Internacional Linguapax, que s’atorga com un homenatge a l’acció rellevant duta a terme a favor de la preservació de la diversitat lingüística, la revitalització i reactivació de comunitats lingüístiques i la promoció del multilingüisme.


Convocatòria 2018

La convocatòria és oberta fins al 21 de gener de 2018!


Bases de la convocatòria 2018

 1. Linguapax convoca anualment el Premi Internacional Linguapax com a reconeixement a l’acció duta a terme des de diferents àmbits a favor de la preservació de la diversitat lingüística, de la revitalització i reactivació de comunitats lingüístiques i de la promoció del multilingüisme.
 2. Poden ser candidats al Premi Internacional Linguapax entitats, col·lectius o membres individuals de la comunitat acadèmica i de la societat civil que hagin destacat en les accions esmentades, des de l’activisme. No es poden presentar al premi persones vinculades a les estructures ni a les delegacions de Linguapax.
 3. Les propostes hauran d’incloure les dades de contacte dels candidats, el seu currículum/històric, així com una carta de presentació de la candidatura. Es valorarà així mateix tota documentació addicional aportada en suport dels mèrits al·legats, preferentment en format electrònic, com ara enllaços amb suports audiovisuals, publicacions, pàgines web, retalls de premsa, etc. Així mateix, les persones o entitats que presentin una autocandidatura hauran d’adjuntar dues cartes de suport que avalin els seus mèrits.
 4. Les propostes convenientment documentades s’hauran d’enviar a la seu de Linguapax per correu electrònic a l’adreça info@linguapax.org fins al 21 de gener de 2018, amb la menció “Candidatura al Premi Internacional Linguapax 2018” en l’assumpte del missatge. Les propostes que es presentin per correu postal han de ser enviades per correu certificat que acrediti que l’enviament s’ha fet dins del termini concedit, a l’adreça següent: Linguapax International – C/ Pelai, 12 3-M – 08001 Barcelona.
 5. Les candidatures seran tractades amb la màxima confidencialitat.
 6. Formen el jurat del Premi Internacional Linguapax els membres de la Junta de Linguapax, del Consell Assessor, així com els delegats de la Xarxa Internacional Linguapax.
 7. La decisió del jurat serà inapel·lable. Excepcionalment, el jurat pot decidir atribuir el premi a dues candidatures.
 8. El Premi Internacional Linguapax està dotat amb la quantitat de 6.000 €.
 9. El Premi Internacional Linguapax es donarà a conèixer el  21 de febrer del 2018, coincidint amb la 18a commemoració del Dia Internacional de la Llengua Materna.

 


Guardons anteriors

 • Premi 2017, a Matthias Brenzinger (Sud-àfrica)
 • Premi 2016, a Escoles Yambirrpa/Grup d’acció Djarrma de la Comunitat Yolngu (Austràlia) i Associació per les Llengües Internacionals i d’Origen (Canadà)
 • Premi 2015, a Xavier Albó (Bolívia)
 • Premi 2014, a Escola Valenciana (País Valencià)
 • Premi 2013, a Ledikasyon pu Travayer (Illa Maurici)
 • Premi 2012, a Jon Landaburu Illarramendi (Colòmbia)
 • Premi 2011, a Ganesh Devy (Índia) i Centro Indígena de Investigaciones Interculturales de Tierradentro (Colòmbia)
 • Premi 2010, a Miquel Siguan (Catalunya) i Robert Phillipson (RU)
 • Premi 2009, a Katerina Te Heikoko Mataira (Nova Zelanda)
 • Premi 2008, a Neville Alexander (Sud-àfrica)
 • Premi 2007, a Maya Khemlani David (Malàisia)
 • Premi 2006, a Natividad Mutumbajoy (Colòmbia)
 • Premi 2005, a Maurice Tadadjeu (Camerún)
 • Premi 2004, a Fernand de Varennes (Canadà) i Joshua Fishman (EUA)
 • Premi 2003, a Aina Moll (Illes Balears) i Tove Skutnabb Kangas (Finlàndia/Dinamarca)
 • Premi 2002, a Bartomeu Melià (Paraguai) i Jerszy Smolicz (Austràlia/Polònia)

 

Share