Línies d’acció principals:

  • El Premi Internacional Linguapax s’atorga anualment a lingüistes o líders de la societat civil com a reconeixement per la seva tasca excepcional en el camp de la diversitat lingüística i l’educació multilingüe. Anunciem el premi cada 21 de febrer, en commemoració del Dia Internacional de la Llengua Materna declarat per la UNESCO l’any 2000. Enguany, el premi ha estat concedit al lingüista i antropòleg bolivià Xavier Albó. Per saber-ne més.
  • Assessorament en matèria de política lingüística i planificació als governs estatals o subestatals. Missions recents prop dels governs de la Xina, Brasil, Paraguai i Bolívia.
  • Participació en projectes de revitalització lingüística a Nigèria, Sudàfrica, Senegal, Txad, Tanzània i Algèria.
  • Promoció de l’educació multilingüe i l’elaboració de materials didàctics que difonen els valors de la diversitat lingüística i cultural, com ara l’edició de publicacions infantils bilingües a Mèxic, en col·laboració amb l’Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Més informació sobre les nostres activitats en les nostres memòries anuals d’activitat.


I també…

llengües-immigració-projecte-BCNProposta per al tractament de les llengües de la immigració en les comunicacions municipals

Linguapax treballa en un projecte destinat a fer visible la riquesa que la diversitat lingüística i cultural de la immigració aporten a la ciutat i alhora, promoure accions que contribueixin al manteniment d’aquesta diversitat des d’una perspectiva d’un multilingüisme igualitari i equitatiu. Llegir més.

Share